Algemene Ledenvergadering met stemming kandidatenlijst

Tijdens deze Algemene Ledenvergadering stellen we het verkiezingsprogramma vast (de leden kunnen moties en amendementen indienen), stellen we de kandidatenlijst vast en kiezen we een lijsttrekker. Ook wordt het campagneplan gepresenteerd door onze campagneleider. Een belangrijke middag voor GroenLinks Zoetermeer in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Let op: dit is een voorlopige datum. Afhankelijk van het werk van de kandidatencommissie en bestuur, kan de datum nog verschuiven.