Fractievoorzitter Jordy Boerboom en de overige fractieleden zullen jullie welkom heten in de fractiekamer en uitleg geven over de gang van zaken in de lokale politiek in Zoetermeer. Pizza happen hoort daarbij.

Daarna volgt een kijkje in de keuken door (een deel van) de raadsvergadering bij te wonen.

Deze avond ter introductie van de lokale politiek is voor alle leden bedoeld - van harte welkom - en met name de nieuwe leden die wat nader kennis willen maken met de rol daarbij van GroenLinks waarvoor ze hebben gekozen.