Derya Yula

Raadslid

Mijn motto is ‘be the change you want to see in the world’ (Ghandi). Een verandering begint altijd bij jezelf.

Mijn naam is Derya Yula, 32 jaar. Hoewel ik in Rotterdam ben opgegroeid, vind ik het heerlijk om in Zoetermeer te wonen samen met mijn man en zoontje. Dit doe ik sinds acht jaar met veel plezier. Ik ben dol op groen en de natuurgebieden in Zoetermeer, waar je heel fijn kunt wandelen en fietsen.

Negatieve gebeurtenissen in de wereld en een steeds verder verhardende samenleving baren mij zorgen. Elke dag worden er mensenrechten geschonden, het gaat slechter met ons klimaat en er ontstaat meer verdeling in onze samenleving. Ik wil niet aan de zijlijn staan en toekijken, maar een actieve bijdrage leveren aan een verandering. Deze verandering begint eerst bij mij. Hierdoor heb ik me als raadslid kandidaat gesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen. Een andere reden heeft te maken met diversiteit. Het valt mij op dat er weinig diversiteit is in de politiek, maar ook in de Zoetermeerse gemeenteraad. Ik vind het belangrijk dat de gemeenteraad een goede afspiegeling vormt van de stad. Diversiteit moeten we niet zien als verdeling, maar als kracht, als aanvulling op elkaar. Als vrouw zijnde en met mijn multiculturele achtergrond hoop ik hier een steentje aan te kunnen bijdragen.

Toen ik 15 jaar geleden maatschappelijk werk en dienstverlening wilde studeren en de docenten mij om mijn motivatie vroegen, zei ik heel cliché: ‘omdat ik mensen wil helpen’. Niet veel later kon ik het veel beter verwoorden en realiseerde ik me eigenlijk dat dit veel dieper lag. Dit had onder andere te maken met dat ik veel waarde hecht aan een sociale en rechtvaardige samenleving, waarin oog is voor mensen- en dierenrechten.

GroenLinks staat in het publieke debat vooral bekend om haar groene standpunten. Wat veel mensen niet weten is dat GroenLinks Zoetermeer ook veel belang hecht aan een sociale stad, waarin we eerlijk delen en oog voor elkaar hebben. Hierdoor wil ik mij in het bijzonder hard maken voor het armoedebeleid en het thema huiselijk geweld/kindermishandeling. Elk kind heeft het recht op een goede toekomst. In welk gezin je geboren bent mag niet bepalend zijn voor de mogelijkheden en kansen in dit leven. Daarom wil ik me actief inzetten voor het armoedebeleid in Zoetermeer, zodat we eerlijk delen en elk kind telt.

Huiselijk geweld is een veel voorkomend probleem in onze samenleving. Elke bewoner van Zoetermeer moet zich thuis, achter de voordeur, veilig kunnen voelen. Momenteel geef ik, in het kader van deskundigheidsbevordering, veel trainingen over dit thema aan professionals en studenten. Ik ben van mening dat mijn kennis en ervaring goed aansluiten om dit probleem effectief aan te pakken.

Naast trainer ben ik ook maatschappelijk werker en cultureel antropologe. Als antropologe durf ik op een andere manier naar de wereld te kijken: observerend, analytisch, maar ook kritisch. Hierdoor kan ik een vraagstuk vanuit verschillende perspectieven analyseren voordat ik daar een standpunt in neem. In je werk als raadslid is dit van groot belang.