Liselotte Gips-Heintz

Commissielid

Mijn naam is Liselotte Gips-Heintz, ik ben 42 jaar en woon nu 11 jaar met veel plezier in Zoetermeer. Mijn man en ik komen beide uit Nootdorp maar hebben samen met onze 2 zoontjes goed onze draai in Zoetermeer gevonden.

We vinden Zoetermeer een fijne stad met veel groen, openbaar vervoer, scholen, sport en winkels. Er is echt voor elk wat wils. We wonen in ‘het wijkje van Alberthoven’ een hechte wijk met een wijkvereniging waar ik nu sinds een jaar voorzitter van ben. Wel is mij opgevallen dat veel mensen langs elkaar heen leven in Zoetermeer, de gemeente wil nog erg veel woningen bouwen, de kwaliteit van het onderhoud van de openbare ruimte neemt af en worden er veel grote bomen gekapt. Deze ontwikkelingen baren mij zorgen en hebben ervoor gezorgd dat ik politiek actiever ben geworden.

Ik werk bij onze buurgemeente Zoeterwoude als projectleider Ruimte waarbij groen, woningbouw, duurzaamheid en klimaatadaptatie mijn favoriete onderwerpen zijn. Op deze gebieden valt binnen Zoetermeer nog veel te realiseren. Het duurzaamheidsakkoord is een zeer mooie intentie maar hieraan dient wel uitvoering gegeven te worden. De bestaande woningen kunnen duurzamer worden, tuinen groener en biodiverser en de openbare ruimte met minder afval. Verder moet de biodiversiteit vergroot worden en nieuwbouw moet klimaatadaptief en natuur-inclusief gebouwd worden. Voor deze onderwerpen wil ik mij graag samen met mijn GroenLinks-collega’s inzetten.