Marcel van der Tol
GroenLinks Zoetermeer

Marcel van der Tol

Actief lid

Vanaf oktober 2012 ben ik politiek actief voor GroenLinks in Zoetermeer. Ik ben begonnen als commissielid (niet- raadslid) en bij de verkiezingen van 2014 gekozen als raadslid. Oktober 2015 heb ik Jakobien Groeneveld opgevolgd als fractievoorzitter, een functie die ik tot maart 2018 met veel plezier heb vervuld.

Van jongs af aan was ik in de natuur te vinden. Mijn studie biologie was een logisch gevolg van deze liefde voor de natuur en ik mag mij gelukkig prijzen dat ik na afronding van mijn studie, mijn hele werkzame leven als ecoloog heb mogen werken. Naast mijn werkzame leven, waarin ik verschillende leidinggevende functies heb vervuld, heb ik regelmatig bestuursfuncties bij natuurbeschermingsorganisaties gehad. Hierdoor kwam ik vaak in contact met de lokale politiek, en ik denk dat ik daarom bij de verkiezingen voor de gemeenteraad van 2010 voor het eerst op de kieslijst van GroenLinks Zoetermeer ben gekomen. Hoewel ik toen dus op een onverkiesbare plaats stond, blijkt wel dat het soms erg snel kan gaan in de lokale politiek.

Ik vind dat ik een bevoorrecht mens ben. Als lid van de laatste lichting van de baby-boom generatie heb ik alle kans gekregen om mijzelf te ontwikkelen, terwijl, als ik naar mijn ouders en grootouders kijk, dat in hun jeugd helemaal niet vanzelfsprekend was. Integendeel. Dat ik dat wel heb mogen doen is dankzij een overheid die bijvoorbeeld de toegang tot onderwijs en gezondheidszorg voor iedereen, ongeacht afkomst, openstelde en zorgde voor een stevig vangnet als je even niet in staat was vanwege ziekte of gebrek om je talenten te benutten. Ondanks het feit dat ik nu te kampen heb met chronische pijnklachten en soms van een rolstoel gebruik moet maken, heb ik zelf weinig of niets om over te klagen. Ik voel het daarom als een vanzelfsprekendheid dat ik wat terug doe voor de samenleving, waaraan ik zoveel heb te danken. En dat is wat mij motiveert om politiek actief te zijn.

Sinds de jaren 80 van de vorige eeuw zijn de verworvenheden van de naoorlogse periode geleidelijk aan afgebouwd. Lastenverlichting en marktwerking zou de oplossing voor alle maatschappelijke problemen zijn. De economie die daardoor gestimuleerd zou moeten worden, en de grotere welvaart die dat tot gevolg zou hebben, had er toe moeten leiden dat de eerder opgebouwde verzorgingsstaat overbodig zou zijn. Overal in de wereld blijkt dat dit simplistische model, op korte termijn op papier welvaart geeft. Maar uitendelijk blijkt dit altijd ten koste te gaan van het welzijn van grote groepen mensen op deze wereld, schaamteloze verspilling van talenten en dus een tweedeling in de samenleving tussen mensen die het goed hebben en hun eigen zaken wel kunnen regelen en mensen die relatief gezien grote moeite hebben om het hoofd boven water te houden. En dan heb ik het nog niet gehad over de grote gevolgen van al die zogenaamde economische groei die niet rekening houdt met de gevolgen voor ons leefmilieu, natuur en klimaat.

GroenLinks staat in plaats daarvan voor eerlijk delen, focus op welzijn in plaats van BNP (Bruto Nationaal Product) en bescherming van de aarde waarop we leven. Daarin kan ik mijzelf helemaal vinden. Ook in de lokale politiek komen deze aspecten voortdurend terug. De gemeente is o.a. verantwoordelijk voor het armoedebeleid en maatschappelijke ondersteuning en de gaat over het behoud van bomen, groen en natuur in de stad. Er is dus genoeg te doen voor de GroenLinks fractie en ik ben blij dat ik daar als fractievoorzitter mijn bijdrage aan kan leveren.