Nieuws gefilterd op Fractie

Fractie tevreden na stevig begrotingsdebat

Het begrotingsdebat 2019 stond in het teken van de tekorten op de begroting vanwege de forse overschrijding door extra jeugdzorggebruik. Ondanks de tekorten is de fractie van GroenLinks blij dat het extra geld uit het collegeakkoord voor maatschappelijke vraagstukken als de energietransitie, groen/natuur, zorg en wijkgericht werken grotendeels gehandhaafd blijven.

Lees verder

Minder plastic afval

GroenLinks juicht de actie ‘Zoetermeer Ballon Vrij’ toe. Een goed moment om dit initiatief te versterken en te verbreden. Dat vragen we – met D66 – schriftelijk aan het college. Gezamenlijke vragen krijgen meer aandacht en laten zien dat wij als GroenLinks het belangrijk vinden om samen te werken.

Lees verder

Versnellingsagenda Woningbouw

De woningbouwproductie in Zoetermeer blijft achter bij de beoogde 700 woningen per jaar. In 2017 is voor een kleine 500 woningen de omgevingsvergunning afgegeven. Voor 2018 is de verwachting, dat er voor ongeveer 520 woningen de omgevingsvergunning wordt afgegeven. Dat wil trouwens nog niet zeggen, dat de woningen daadwerkelijk gebouwd zijn. Het College heeft daarom de Versnellingsagenda Woningbouw bedacht, met het idee om sneller meer woningen te kunnen bouwen.

Lees verder

Jeugdhulp

Maandag 8 oktober jl. was het debat over de tekorten in de jeugdhulp. Na de zomervakantie werd bekend dat het tekort hoger is dan verwacht, namelijk € 9 miljoen. Raadslid Derya Yula hield haar maidenspeech over dit onderwerp.

Lees verder

Registratie bij schuldhulpverlening

De schuldenproblematiek in Zoetermeer is groot. De fractie van GroenLinks wil voorkomen dat Zoetermeerders onnodig, diep in de schulden komen. In de beantwoording van het college op eerdere vragen van GroenLinks over schuldhulpverlening blijkt dat alle (meerderjarige) Zoetermeerders aanspraak kunnen maken op hulp bij schulden.

Lees verder

Liselotte Gips, nieuw commissielid

Op 17 september werd Liselotte officieel lid van een commissie voor GroenLinks. Nu wordt haar regelmatig gevraagd: ‘Waarom?’. Want "het kost best veel tijd” en “het is lastig iets voor elkaar te krijgen”. Nu is dat beide waar, maar voor haar is dat geen reden om zich niet in te zetten voor iets waar ze achter staat. Dit is haar verhaal.

Lees verder