GroenLinks blij met oprichting actiecomité Raad in Verzet

Sinds 2015 zijn gemeentes verantwoordelijk voor de jeugd- en Wmo-zorg. Het idee was om zorg dichter bij zorggebruikers te organiseren en zo effectiever en efficiënter zorg te bieden. Steeds meer gemeentes hebben nu als gevolg grote tekorten op hun begroting. De gemeenteraad heeft zodoende besloten tot het oprichten van een actiecomité genaamd Raad in Verzet.

Wethouder Groeneveld is sinds haar aantreden als wethouder continue bezig met de jeugdzorg in Zoetermeer. Al enkele jaren zijn er grote zorgen omtrent de budgetten. De kosten groeien ieder jaar en het blijkt ondoenlijk om in te schatten welke zorg nodig is. Uiteindelijk heeft dit geleid tot grote tekorten op de Zoetermeerse begroting. Forse bezuinigingen op andere domeinen in de stad, zoals armoedezorg en publieke voorzieningen als de bibliotheek, zijn het gevolg

GroenLinks vindt dat deze hoge kosten niet mogen betekenen dat kinderen en hun gezinnen niet, of minder, worden geholpen. Daarom is een veel hogere financiële compensatie nodig van het Rijk. In 2015 is het overhevelen van de zorg naar gemeentes namelijk gepaard gegaan met forse bezuinigingen. En nu, enkele jaren later, is duidelijk geworden dat het zo niet langer kan. Daarom heeft de gemeenteraad van Zoetermeer het initiatief genomen om actie te ondernemen tegen het kabinet.

Het Zoetermeerse college is al langer druk aan het uitoefenen op de overheid om meer geld beschikbaar te krijgen. Tot op heden zonder resultaat. Daarom heeft de gemeenteraad besloten om zelf ook de druk op te voeren door het oprichten van een actiecomité: Raad in Verzet. Zij gaat tijdens het reces door met het zoeken van bondgenoten die samen willen optrekken tegen het kabinet. Inmiddels hebben meerdere gemeenteraden besloten om zich aan te sluiten bij Zoetermeer.