Tien Punten Programma Groenlinks 2018-2022

Ons verkiezingsprogramma 2018-2022!

GroenLinks Zoetermeer presenteerde op donderdagavond 14 december het verkiezingsprogramma ‘Groene Verandering’ voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Het programma bevat ambities voor een groener, opener en socialer Zoetermeer. De presentatie vond plaats tijdens de kerstborrel van GroenLinks in The Old Pal om 20.00 uur.

Het verkiezingsprogramma van GroenLinks Zoetermeer is opgebouwd volgens de drie hoofdlijnen waarlangs GroenLinks verandering wil realiseren. In het Zoetermeer van de toekomst is eerlijk delen en zorgen voor elkaar vanzelfsprekend (sociale gemeente), kan iedereen in verbondenheid een plezierig leven leiden (open gemeente) en is Zoetermeer een duurzame, groene en natuurrijke stad, die met een gerust hart kan worden overdragen aan onze kinderen en kleinkinderen (groene gemeente).

Het programma is niet in achterkamertjes tot stand gekomen. Fractievoorzitter Marcel van der Tol: ‘De afgelopen maanden zijn we veel de straat op geweest. We hebben bij veel mensen aangebeld en vele gesprekken gevoerd over wat de mensen in onze stad bezighoudt. Die gesprekken zijn inspiratie geweest voor dit programma.’

In het programma zijn veel voorstellen te vinden om veranderingen te realiseren: variërend van het terugdringen van wachtlijsten in de jeugdzorg tot het realiseren van een zwembad in Zoetermeer.

Een thema dat er wat GroenLinks betreft bovenuit springt is betaalbaar en prettig wonen in Zoetermeer. Lijsstrekker Jordy Boerboom: ‘Het streven is om de wachttijd voor sociale huurwoningen te verlagen tot maximaal twee jaar. Daarnaast moet elke nieuwbouwwoning energieneutraal zijn en willen we het onderhoudsniveau van de stad omhoog brengen.’

Het verkiezingsprogramma wordt komende donderdag door voorzitter Jakobien Groenveld aan lijsttrekker Jordy Boerboom overhandigd en is vanaf dat moment in zijn geheel te vinden op zoetermeer.groenlinks.nl.

Iedereen is van harte uitgenodigd deze presentatie bij te wonen, terug te kijken op een mooi jaar en te proosten op 2018.