Nieuws van Klaas Dijkhuis

Korte impressie van algemene ledenvergadering 17 april 2019

Woensdag 17 april hielden we onze algemene ledenvergadering. We waren te gast bij onze wethouder Jakobien. Het was een gezellige bijeenkomst.

Naast de algemene plichtplegingen, zoals het bespreken en vaststellen van de jaarrekening 2018 en het bespreken en vaststellen van het jaarverslag 2018, waren de gesprekken rondom de verantwoording van fractie en de werkzaamheden van Jakobien geanimeerd, maar ook verhelderend en zinvol. Het is fijn om te horen, maar vooral ook om weten dat het gedachtengoed van GroenLinks bij de fractie en onze wethouder in het Zoetermeerse college in goede handen is. Het idee is, dat het aardig lukt om heel veel punten uit ons verkiezingsprogramma  te realiseren. Echter, helaas niet alles, want GL maakt nu eenmaal deel uit van een brede coalitie. Het is daarom belangrijk om deze punten goed uit te leggen aan de leden en aan onze kiezers. We hebben afgesproken daar de komende tijd meer aandacht voor te hebben.

Lees verder

Algemene Ledenvergadering 17 april 2019

Woensdag 17 april houden we onze ledenvergadering. In deze ledenvergadering komende volgende zaken aan de orde:

Het jaarverslag van 2018; het financiële jaarverslag 2018; de verantwoording van de fractie over het afgelopen jaar; de benoeming van de functioneringscommissie; het bespreken van het concept campagneplan en tot slot de benoeming van een  nieuwe (interim)-voorzitter.

Lees verder

Dag van de Duurzaamheid

Woensdag 10 oktober stond het bestuur van GroenLinks Zoetermeer met een duurzame bakfiets in het Stadshart plasticsoep uit te delen aan het winkelende publiek.

Lees verder