Zoetermeer aan Tafel

Op 23 oktober vond de eerste Zoetermeer aan Tafel (ZaT) plaats. Mensen die in armoede leven zijn door ons uitgenodigd voor deze ZaT met een maaltijd gevolgd door een gesprek met ons raadslid Claire Hostmann en commissielid Pauline Mulholland. Naast natuurlijk een gezellige avond voor onze gasten, was ons doel ook om meer informatie te verkrijgen. Hiermee kunnen we straks, wanneer het college met haar nieuwe armoedebeleidsplan komt, deze te toetsen aan de praktijk en daar waar nodig het beleidsplan aan te vullen.

Indrukwekkend

De doelen zijn zeker bereikt. Het was gezellig en we hebben veel informatie gekregen. Respect en dank aan onze gasten. Dank ook aan het team van IEM. Dit staat voor ‘Iedereen een Maaltijd’ een lunchroom in de passage van het Woonhart. Het was een indrukwekkende bijeenkomst.

Mij werd duidelijk: het kan ons ook zomaar gebeuren. Zaterdag 17 november las ik hier een artikel over in de Volkskrant: En opeens is het centraal station je huis.

Traag

Een van de aspecten die een rol spelen bij de problemen waar mensen in armoede tegen aan lopen, is de reactiesnelheid van de gemeente. Het duurt te lang voor er wordt gereageerd. Ouders moeten soms in het kader van gezondheid kosten maken, die niet of te laat worden vergoed. Ouders maken dan noodgedwongen schulden en komen dan terecht in een vicieuze cirkel. Deze ‘reactiesnelheid’ werd onlangs ook bevestigd door het onderzoek “Bereikbaarheid gemeenten 2018” waaruit bleek dat Zoetermeer slecht scoort bij de snelheid van reageren op email. GroenLinks Zoetermeer heeft hierover vragen gesteld aan het college.

Digitale onbereikbaarheid

Een ander aspect is de digitale onbereikbaarheid van veel van deze mensen. Ze hebben geen computer of er is ook sprake van afwezigheid van digitale vaardigheden. Ga maar eens na hoe weinig informatie er te vinden is buiten de computer. Als straks de Zoetermeerpas ook nog digitaal wordt, maken we ons helemaal zorgen over het gebruik van de pas voor deze groep. De fractie zal dan ook vragen stellen over de toegankelijkheid tot deze pas voor deze doelgroep. Naast de al genoemde informatie was er meer informatie. De bruikbare informatie zal worden gebruikt om het armoedebeleid van de gemeente te helpen aansluiten bij de praktijk.

Tijdens de voorbereiding hebben we ervaren hoeveel mensen zich inzetten voor een beter Zoetermeer. Dat is hoopvol en mooi om te zien.