Voorbeelden van maatregelen zijn:

  • Onderhoudsniveau omhoog

Kapotte verlichting, afval op straat en kapotte stoeptegels moeten snel aangepakt worden. Want verloedering trekt verloedering aan. De gemeente moet adequaat reageren op signalen uit de maatschappij.

  • Stopformulieren

GroenLinks pleit voor het gebruik van zogenaamde stopformulieren. Dat beschermt agenten en betrokkenen, tegen wederzijdse vooroordelen.

  • Heldere prioriteiten

Bij handhaving geeft GroenLinks prioriteit aan (huiselijk) geweld, aanpak van radicalisering en discriminatie.

  • Extra aandacht voor kwetsbare groepen

Kwetsbare groepen (zoals ouderen, mensen met een beperking, LHBTQI-ers, kinderen met sociale problemen) verdienen bescherming. Gemeente en instanties moeten meer werk maken van voorlichting aan en eventueel ook training in weerbaarheid van deze groepen. Omgekeerd moeten politie en instanties meer oog krijgen voor wat mensen uit deze groepen nodig hebben.

  • Modern coffeeshopbeleid

GroenLinks blijft voorstander van experimenteren met gecontroleerde productie van softdrugs. Zolang de 'achterdeur' van coffeeshops illegaal is, houden we namelijk een probleem met georganiseerde drugscriminaliteit.

  • Oud en nieuw wordt weer een feest

Mens en dier hebben veel overlast van illegaal en consumentenvuurwerk. Om oud en nieuw voor iedereen tot een feest te maken wil GroenLinks een vervolg geven aan het eerste grote stadsvuurwerk. We blijven ons inzetten voor meer vuurwerkvrije zones in de stad.