Voorbeelden van maatregelen zijn:

  • Roze stembusakkoord

De gemeente sluit samen met maatschappelijke organisaties een akkoord om heikele kwesties op het gebied van de emancipatie van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders. queers, en interseksuelen (LHBTQI’s) binnen een jaar te gaan aanpakken.

  • We worden weer trots op diversiteit

De gemeente organiseert minimaal een keer per jaar een groot evenement over diversiteit in al haar aspecten.

  • De gemeentelijk organisatie wordt diverser

Het personeelsbestand van de gemeente bestaat voor minimaal 5% uit mensen met een arbeidshandicap of afstand tot de arbeidsmarkt. We geven iedereen een kans om bij of voor de gemeente te werken, bijvoorbeeld door anoniem solliciteren in te voeren.

  • Onze opdrachtnemers en subsidiepartners omarmen diversiteit

We verlangen van onze subsidiepartners en opdrachtnemers dat ze diversiteit omarmen en bevorderen. In de overeenkomsten die we sluiten, wordt dit bindend vastgelegd.

  • Laagdrempelige loketten

We zorgen voor laagdrempelige inlooppunten waar (nieuwe) inwoners in vertrouwelijkheid met hun problemen terecht kunnen en waar zij verder geholpen worden.

  • Integratie doen we weer samen

De gemeente zorgt vanaf de eerste dag voor eenvoudig toegankelijke activiteiten en cursussen voor statushouders. Deze activiteiten en cursussen staan niet alleen open voor deze groep, maar ook voor andere inwoners, die ook behoefte hebben aan deze activiteiten. Dit doorbreekt verschillen en zorgt dat Zoetermeer een verbonden stad wordt.