Prettig en betaalbaar wonen

GroenLinks wil dat iedereen betaalbaar en prettig kan wonen. Het streven is om de wachttijd voor sociale huurwoningen te verlagen tot maximaal twee jaar. Daarnaast moet elke nieuwbouwwoning energieneutraal zijn en bij renovaties wordt minimaal energielabel B gerealiseerd. De afgelopen jaren is de binnenstad versterkt, maar zijn de wijken achtergebleven door bezuinigingen. GroenLinks wil de binnenstad blijven versterken, maar daarnaast vooral meer aandacht geven aan de wijken. Dit doen we samen met inwoners, ondernemers en organisaties om te komen tot prettige en sfeervolle wijken.

Voorbeelden van maatregelen zijn:

 • Kortere wachttijd voor sociale huurwoning

De gemeente maakt afspraken met corporaties voor meer nieuwbouw van sociale huurwoningen om de wachttijden terug te brengen.

 • Zoetermeerse voorwaarden bij projecten

Bij de bouw van nieuwe woningen staan de Zoetermeerse doelstellingen voorop. Dit betekent bouwen voor met name jongeren, de lage en middeninkomens en bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente Zoetermeer.

 • Voorlichting als basis voor verduurzaming

De gemeente start projecten om de inwoners beter te informeren over de positieve effecten van verduurzaming van hun woning.

 • Iedereen kans op duurzaam wonen

De verduurzaming van bestaande particuliere woningen ondersteunt de gemeente met prestatieleningen. Of de gemeente staat in zulke situaties garant voor leningen, die particuliere eigenaren bij een bank aangaan. Dit kan bijvoorbeeld doordat de gemeente zich aansluit bij het landelijke Energiespaarfonds dat hiervoor al is opgericht.

 • Experimenteren met oplossingen voor langer zelfstandig wonen

Veel ouderen willen langer thuiswonen, maar de mogelijkheden zijn beperkt. Er komen daarom experimenten met woonvormen tussen zelfstandig wonen en wonen in een verzorgings- of verpleegtehuis in.

 • Multifunctionele woonwijken

Om de stad een economische impuls te geven is stedelijke bedrijvigheid in woongebieden belangrijk. Kleinschalige, ambachtelijke bedrijvigheid wordt geïntegreerd in de nieuwbouw die gaat plaatsvinden. Dat gaat dus ook om winkels.

 • Buurtcentra keren terug

We zorgen dat er buurtcentra komen waar verschillende maatschappelijke functies bij elkaar komen, geschikt voor alle leeftijden. Samen met lokale organisaties en vrijwilligers zorgen we dat er een invulling komt, die aansluit bij de behoefte van de wijk. Deze centra dragen als ontmoetingsplek bij aan de bestrijding van eenzaamheid.

 • Divers evenementenbeleid

Om de diversiteit van het aanbod van evenementen te bevorderen, krijgen meer organisaties de kans en het budget om zelf een evenementenprogramma te organiseren.

 • In iedere wijk een sociaal restaurant

Er komen sociale restaurants in elke wijk en we streven daarbij naar de komst van restaurants die vegetarische en biologische, lokale geproduceerde producten aanbieden.

 • Vastgoedeigenaren investeren mee

We gaan aan de slag met de vastgoedeigenaren om te (blijven) investeren in de (wijk)winkelcentra. Hierbij zullen we vooral aandacht geven aan duurzame investeringen en maatschappelijk verantwoorde initiatieven. We accepteren geen leegstand en nemen maatregelen om verloedering door leegstand tegen te gaan.

 • Meer dansgelegenheden

In Zoetermeer zijn weinig uitgaansgelegenheden waar gedanst kan worden. Samen met ondernemers en inwoners zoeken we naar passende locaties.

Actief worden?

Help mee met het realiseren van een groener, opener en socialer Zoetermeer!

Doe mee