Voorbeelden van maatregelen zijn:

  • De gemeente geeft het voorbeeld

Voor alle gemeentelijke eigendommen en gebouwen, wordt een verduurzamingsplan uitgevoerd om als gemeentelijke organisatie voor 2030 aan de doelstellingen van Parijs te kunnen voldoen.

  • Meer ruimte voor duurzame energie-opwekking

Er worden gebieden aangewezen waar zonnepanelen of windmolens geplaatst kunnen worden. Er moet hierbij gezocht worden naar locaties die het woongenot en de natuur niet ernstig verstoren.

  • Verduurzamingsafspraken met woningcorporaties

Met woningbouwcorporaties worden afspraken gemaakt over verduurzaming van de woningbouw. Gestreefd wordt naar label A+ in 2030.

  • Het aantrekken van duurzame bedrijven

De gemeente gaat duurzame bedrijven naar de stad halen. Bij voorkeur in combinatie met het binnenhalen van opleidingen op het gebied van duurzame ontwikkeling.

  • Hulp bij duurzame investeringen

De gemeente helpt inwoners door bij de vergunningverlening voor duurzame investeringen geen vergoeding (leges) te vragen. De gemeente gaat inwoners helpen met subsidies en zorgt voor de oprichting van een stimuleringsfonds voor duurzame investeringen.

  • Verduurzaming van het dak van de stad

Zoetermeer heeft een enorm oppervlak aan platte daken dat effici├źnter benut kan worden voor energiebesparing en energie-opwekking. De gemeente gaat deze verandering aanjagen.

  • Aardgasvrije nieuwbouw en transformatie van bestaande wonigen

Nieuwe woningen die in Zoetermeer worden gebouwd zullen niet meer worden aangesloten op aardgas. Voor de bestaande woningen gaan we aan de slag om die voor het bereiken van de doelen van Parijs van het aardgas af te krijgen.

  • Regionale energie- en klimaatstrategie

Zoetermeer neemt het initiatief om in regionaal verband te komen tot een energie- en klimaatstrategie, waarin overheden en maatschappelijke organisaties samenwerken om de klimaatdoelen te halen. Onderdelen van de strategie zijn een aanpak voor energieneutraal en aardgasvrij wonen, ruimtelijke inpassing van duurzame energie-opwekking, klimaatadaptatie en duurzame mobiliteit.