Afdeling

De afdeling Zoetermeer van GroenLinks bestaat uit de fractie, het bestuur en natuurlijk alle actieve vrijwilligers. Het bestuur is verantwoordelijk voor alle zaken rondom de organisatie van de afdeling en draagt zorg voor de leden. De fractie vertegenwoordigt de afdeling in de gemeenteraad en draagt de politieke standpunten van GroenLinks naar buiten uit.

Zo houdt het bestuur zich bezig met de financiën, organiseert het bestuur de campagnes en is het verantwoordelijk voor de vorming van de nieuwe kandidatenlijst bij gemeenteraadsverkiezingen. Ook zijn de bestuursleden het aanspreekpunt voor alle leden in Zoetermeer en werven ze nieuwe leden door het organiseren van bijeenkomsten en publieksacties. GroenLinks Zoetermeer heeft op dit moment vijf zetels - en dus vijf raadsleden - in de gemeenteraad. Ook zijn er momenteel twee commissieleden actief. Zij doen vergelijkbaar werk als raadsleden, maar hebben geen stemrecht en spreken namens GroenLinks Zoetermeer alleen in commissievergaderingen. Daarnaast wordt de fractie ondersteund door twee fractiemedewerkers.

Geschiedenis

In het begin van de jaren negentig is GroenLinks ontstaan uit een samensmelting van vier partijen: de Pacifistisch Socialistische Partij (PSP), Evangelische Volkspartij (EVP), Communistische Partij Nederland (CPN) en de Politieke Partij Radicalen (PPR). In diezelfde tijd volgden de partijen in Zoetermeer dit voorbeeld. De actieve linkse stromingen van Zoetermeer -PPR, PSP en CPN- verenigden zich in GroenLinks Zoetermeer.

In de jonge geschiedenis van de afdeling hebben de politici voortdurend oppositie gevoerd op het gebied van milieu, sociale rechtvaardigheid en een eerlijke verdeling van werk en inkomen. Daar waar het 'kapitaal' overheerste kwamen GroenLinkse politici met relativering en mogelijke oplossingen.

Actief worden voor GroenLinks Zoetermeer of heb je een vraag of opmerking? Mail dan naar het bestuur.