De Zoetermeerse afdeling van GroenLinks bestaat uit de fractie, het bestuur, de leden en natuurlijk onze vrijwilligers. Het bestuur is verantwoordelijk voor de afdeling, de organisatorische zaken, bewaakt het toekomstperspectief en heeft contact met de leden. De fractie is de politieke vertegenwoordiging in de gemeenteraad en draagt de standpunten van GroenLinks naar buiten uit.

Contact

Actief worden voor GroenLinks in Zoetermeer of heb je een vraag of opmerking? Stuur een mailtje naar het bestuur (bestuur@groenlinks-zoetermeer.nl) of de fractie (fractie@groenlinks-zoetermeer.nl).

Je kunt ons ook volgen op Facebook, Twitter en Instagram!

Fractie

De fractie is verantwoordelijk voor de politieke inhoud. Zij gaan over het beleid in Zoetermeer op al die gebieden waar de gemeente verantwoordelijk voor is. De fractie vertegenwoordigt GroenLinks in de Zoetermeerse gemeenteraad en in Zoetermeer. De fractieleden zijn de raadsleden: Jordy Boerboom (voorzitter), Walter van Steenis, Jennifer van Werkhoven, Faisal Aiobi. De fractie wordt ondersteund door twee commissieleden, Kitty Scholten en Jurgen van der Hel, en door een fractiemedewerker.

Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor de afdeling GroenLinks Zoetermeer. Het heeft de taak om te doen wat nodig is om de afdeling in stand te houden en verder te verstevigen. Het bestuur faciliteert de fractie en de leden en is verantwoordelijk voor de zichtbaarheid van GroenLinks in Zoetermeer. Hieronder valt verder het beheren van de (leden)administratie en de financiën van de afdeling en ook het organiseren van activiteiten voor leden, het faciliteren van contact tussen fractie en leden, het onderhouden van contact met fractie en wethouder en het coördineren van de verkiezingsactiviteiten. De bestuursleden zijn benoemd door de algemene ledenvergadering: Klaas Dijkhuis voorzitter, Bart Lamers secretaris, Wilma van Hengel penningmeester, Raja Waseem Arshad algemeen bestuurslid, Khaled Al Haj Saleh algemeen bestuurslid.

Geschiedenis

In het begin van de jaren negentig is GroenLinks ontstaan uit een samensmelting van vier partijen: de Pacifistisch Socialistische Partij (PSP), Evangelische Volkspartij (EVP), Communistische Partij Nederland (CPN) en de Politieke Partij Radicalen (PPR). In diezelfde tijd volgden de partijen in Zoetermeer dit voorbeeld. De actieve linkse stromingen van Zoetermeer -PPR, PSP en CPN- verenigden zich in GroenLinks Zoetermeer.

In de jonge geschiedenis van de afdeling hebben de politici voortdurend oppositie gevoerd op het gebied van milieu, sociale rechtvaardigheid en een eerlijke verdeling van werk en inkomen. Daar waar het 'kapitaal' overheerste kwamen onze politici met systeemverandering en mogelijke oplossingen. In de periode 2018 - 2022 kwam GroenLinks terecht in het college (dagelijks bestuur) van Zoetermeer. Dat heeft een hele andere politieke dynamiek met zich meegebracht in vergelijking met een rol in de oppositie. Sinds de laatste verkiezingen in maart van dit jaar maakt GroenLinks weer deel uit van de oppositie samen met o.a. PvdA en D66.