Nieuws

Veel steun voor groen in de gemeenteraad

Kleine Vos

De fractie van GroenLinks kijkt tevreden terug op de resultaten van het voorjaarsdebat. 5 van de 8 door GroenLinks ingediende moties werden aangenomen en één motie kon na een toezegging ingetrokken worden. 

Lees verder

Volop aandacht voor duurzaamheid, groen en verbinding van mensen

Koekoek in het Buytenpark

Tijdens het voorjaarsdebat heeft fractievoorzitter Marcel van der Tol, het woord gevoerd over de visie van de fractie op het beleid van de gemeente Zoetermeer. Aan de hand van artikelen van de grondwet worden een aantal onderwerpen behandeld en diende de fractie voorstellen in. Marcel sluit af met een kort verhaal, waarin samengevat wordt welke effecten de voorstellen van GroenLinks zullen hebben.

Lees verder

Voorjaarsdebat: GroenLinks kiest voor een toekomst van hoop

Koekoek in het Buytenpark

GroenLinks fractievoorzitter Marcel van der Tol eindigde zijn bijdrage voor het voorjaarsdebat in de raad van Zoetermeer met een kort verhaal. Een verhaal waarin de meeste moties die door de fractie zouden worden ingediend, verwerkt waren, zodat iedereen kon voelen en begrijpen welke veranderingen GroenLinks voor ogen heeft. Marcel van der Tol: "Traditioneel worden tijdens het voorjaarsdebat door alle fracties samen tientallen moties ingediend. Mijn doel was om bij het indienen van de moties ook de bijbehorende emotie over te dragen. Wat betekenen onze moties nu voor de Zoetermeerder. Ik denk dat dit goed gelukt is."

Lees verder

Nieuw aspirant-bestuurslid: Rick van Dijk

Het bestuur van GroenLinks Zoetermeer verwelkomt met groot plezier Rick van Dijk als nieuw (aspirant) algemeen bestuurslid! Rick is geen onbekende in Zoetermeer, zo is hij op dit moment voorzitter van de Raad van Toezicht van de Openbare Bibliotheek. 

Lees verder

Pagina's