Nieuws

GroenLinks blij met oprichting actiecomité Raad in Verzet

Sinds 2015 zijn gemeentes verantwoordelijk voor de jeugd- en Wmo-zorg. Het idee was om zorg dichter bij zorggebruikers te organiseren en zo effectiever en efficiënter zorg te bieden. Steeds meer gemeentes hebben nu als gevolg grote tekorten op hun begroting. De gemeenteraad heeft zodoende besloten tot het oprichten van een actiecomité genaamd Raad in Verzet.

Lees verder

GroenLinks blij met nieuw bomenbeleid, maar ziet kans voor meer vergroening

GroenLinks houdt van bomen. Bomenkap moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Met het nieuwe bomenbeleid worden goede stappen gezet. Het brengt meer duidelijkheid en de communicatie naar inwoners verbetert aanzienlijk. Uitgangspunt is dat een boom herplant wordt na kap, bij voorkeur op dezelfde plek. Bomen worden niet meer gekapt bij klachten omtrent uitzichtbelemmering en er komen objectieve normen voor schaduwoverlast. Ook heeft de fractie nog enkele voorstellen gedaan om het bomenbeleid verder te vergroenen.

Lees verder

Groene impuls voor de Binnenstad

GroenLinks wil niet alleen woningen toevoegen aan onze stad, maar ook een groene en duurzame impuls geven aan de wijken. De gemeenteraad heeft afgelopen maandag besloten dat dat gaat gebeuren rondom de Markt. Niet alleen worden er duurzame woningen en een parkeergarage gebouwd, de Markt krijgt ook een groene upgrade, inclusief een Tiny Forest.

Lees verder

GroenLinks Zoetermeer wil bescherming van stadsparken en bijzondere jonge bomen

GroenLinks wil zo min mogelijk bomenkap, maar vindt ook dat inwoners met klachten serieus genomen moeten worden. Met het nieuwe bomenbeleid worden goede stappen gezet. Het brengt meer duidelijkheid en de communicatie naar inwoners verbetert aanzienlijk. Wel wil GroenLinks dat bomen in stadsparken en bijzondere bomen beter worden beschermd. Ook zien wij kansen om tegels in woonwijken in te ruilen voor groen.

Lees verder

Inkoopbeleid natuursteen: eerlijk, duurzaam en verantwoord?

Voor GroenLinks Zoetermeer is van groot belang dat natuursteen op een eerlijke, duurzame en verantwoorde manier gewonnen wordt. In heel wat landen gaat de winning samen met schendingen van mensen- en arbeidsrechten en schade aan het milieu. De fractie vraagt de gemeente Zoetermeer zich aan te sluiten bij het convenant Trustone.

Lees verder

Voorjaarsdebat: samen sterker uit de coronacrisis

Afgelopen 2 weken was het weer tijd voor het Voorjaarsdebat in de gemeenteraad. Het debat was door corona uiteraard totaal anders dan normaal. Ook mede doordat het college geen voorstellen voor nieuw beleid heeft gedaan. Daardoor stond het debat volledig in het teken van de betogen die fracties meegaven aan het college voor de te maken keuzes bij de begroting in het najaar. De fractie heeft daarbij gepleit voor het maken van keuzes voor ondersteuning van kwetsbaren in de stad, duurzame investeringen te doen en zo te zorgen dat we sterker uit de crisis komen.

Lees verder

Pagina's