Nieuws

Van de voorzitter

Wow! Dinsdag 24 oktober: wat een avond! We genieten nog steeds na. Bijna 50 mensen waren aanwezig in Kinderboerderij het Buitenbeest bij de Algemene Ledenvergadering die de mooie kandidatenlijst en het groenste verkiezingsprogramma van Zoetermeer vaststelde. En wat zijn we trots op onze nieuwe kandidatenlijst! Aangevoerd door jong talent Jordy Boerboom en aangevuld met bekende én nieuwe mensen. Je vindt hier onze kandidatenlijst.

Lees verder

Nieuws van de campagne

Huis-aan-huizen in Rokkeveen

Maandelijks hebben wij, Jennifer, Armin, Marga, Derya, Rick, Carolina, Walter, Jakobien, Claire, Marcel, Dennis, Pauline en Jordy in wisselende samenstelling huis-aan huisacties van GroenLinks uitgevoerd. Vanaf juni zijn wij één tot twee keer per maand de straat opgegaan om huis aan huis aan de bewoners te vragen wat men belangrijk vindt in Zoetermeer. Dit leverde openhartige gesprekken op, variërend van een geweldige straat om te wonen tot het moeten wonen in een huis in de vrije sector met een te hoge huur.

Lees verder

Begrotingsdebat tweede termijn, een groene en sociale stad een klein stukje dichterbij

Tijdens de tweede termijn van het begrotingsdebat bleken de voorstellen van GroenLinks, zowel bij de raad als bij het college positief te zijn ontvangen. Met de aangenomen of overgenomen voorstellen heeft de fractie van GroenLinks een aanzet gegeven om de stad Zoetermeer weer een klein beetje groener en socialer te maken.
Omdat het college voldoende financiële ruimte voor nieuwe plannen in de volgende raadsperiode heeft vrijgehouden, niet vlak voor de verkiezingen met geld smijt én omdat in de begroting ook enkele van door GroenLinks ingediende voorstellen uit het voorjaarsdebat zijn opgenomen, heeft de fractie voor het eerst sinds jaren voor de begroting gestemd.

Lees verder

Gezocht: bestuursleden V/M

Bestuurservaring opdoen? Meebouwen aan de groene beweging in Zoetermeer? Vergaderen met een gezellig bestuur? Kom dan ons bestuur versterken! 

Lees verder

GroenLinks gaat voor een groene, sociale en open stad

Graspieper in de Meerpolder

Voor de laatste keer deze raadsperiode werd de begroting voor de daaropvolgende jaren besproken. Scheidend fractievoorzitter Marcel van der Tol sneed in zijn bijdrage een aantal groene en sociale onderwerpen aan, zoals de trage afname van de CO2 uitstoot in de stad, de uitvoering van de participatiewet, de woningbouwagenda, de sloop van Palenstein, de aanpak van Blauwalgen in de Zoetermeeerse Plas en het behoud van natuur en biodiversiteit.

Lees verder

Pagina's