Nieuws

Met Water Natuurlijk telt uw stem voor twee

Sita Dewkalie kandidaat #2 

Water is van iedereen, daar wilt u iets over te zeggen hebben.

Op 20 maart zijn de Waterschapsverkiezingen en mag u stemmen op mevrouw Sita Dewkalie van de partij Water Natuurlijk. Voor Sita begon het met haar volkstuin. Voor haar moestuin heeft zij schoon water nodig. Zij zag echter dat de sloot langs haar tuin niet werd uitgebaggerd en dat de boer verderop Round Up gebruikte om onkruid te verdelgen. Vervuilde bagger opruimen is een taak van het Waterschap (Hoogheemraadschap van Rijnland) en nog steeds hebben alle tuinders van haar volkstuinvereniging te maken met vervuild water. Voor haar was dat de reden om in 2015 actief te worden voor de partij Water Natuurlijk.

Lees verder

GroenLinks stelt vragen over overdekte fietsenstalling

In het AD van 4 maart 2019 verscheen een artikel met de titel “Niet genoeg geld voor overdekte fietsenstalling”. De strekking van het artikel is dat de gemeente aangeeft, dat het financieel niet mogelijk is om een overdekte stalling aan de Engelandlaan te plaatsen. Tegelijkertijd is het de bedoeling dat de gemeente de overlast van fout geparkeerde fietsen harder aanpakt.

Lees verder

Wat drijft mij?

Waarom wilde ik zonodig raadslid worden? En waarom bij GroenLinks?

Ik heb me - inmiddels ruim 6 jaar geleden - bij GroenLinks aangemeld, omdat GroenLinks de Europese gedachte heel hoog in haar vaandel heeft. Dat de Europese Unie meer democratischer kan en moet staat buiten kijf. Echter, de EU heeft er wel voor gezorgd dat er in Midden-, Zuid- en West-Europa sinds bijna 75 jaar vrede is. Iets wat voor veel mensen een vanzelfsprekend blijkt te zijn, maar dat zeker niet is.

Lees verder

GroenLinks wil nieuw Zoetermeers werkbedrijf waar gekeken wordt naar talenten

Begin 2018 is er door de gemeentes Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk besloten om een andere samenwerking te zoeken voor het sociaal werkbedrijf DSW. Het college heeft de intentie uitgesproken om nu te komen tot een Zoetermeers werkbedrijf. Tijdens de raadsvergadering van 18 februari kon de raad uitgangspunten meegeven aan het college bij de verdere uitwerking.

Lees verder

Masterplan De Entree

In de raadsvergadering van 18 februari 2019 is in de gemeenteraad het Masterplan De Entree met de stemmen van onder andere GroenLinks aangenomen.

Wat is De Entree?

De Entree wordt het gebied genoemd ten oosten en westen van de Afrikaweg. In het Oosten wordt het begrensd door de Boerhavelaan en in het westen door het Bredewater. In het Noorden is Centrum West de grens en in het Zuiden globaal de A12. Het station Zoetermeer en de lus aan de overkant van de A12 horen ook bij De Entree.

Lees verder

Koester het Zoetermeerse groen

GroenLinks is tegen het overmatig kappen van gezonde bomen. De fractie krijgt regelmatig berichten van bezorgde en teleurgestelde inwoners wanneer de gemeente besloten heeft om het aanzicht van straten te wijzigen door een stevig snoei - en kapbeleid. Zoetermeer staat bekend om haar groene leefomgeving en wat GroenLinks betreft is het ontzettend zorgelijk dat die leefomgeving soms zo drastisch veranderd. Zeker nu ‘gezonde leefomgeving’, ‘klimaatverandering’, en ‘de afname van biodiversiteit’ steeds meer en urgenter het nieuws domineren is de verwijdering van zoveel natuurlijke klimaatverbeteraars moeilijk uit te leggen.

Lees verder