Nieuws

Het resultatendebat: de spreektekst van raadslid Derya Yula

Dit jaar was het raadslid Derya Yula die namens de fractie van GroenLinks Zoetermeer het woord nam tijdens het resultatendebat. De fracties geven tijdens dat debat hun mening over het gevoerde beleid van de gemeente. Welke doelstellingen zijn er wel behaald en welke niet? Onderstaand is de spreektekst van Derya te lezen. Hierin geeft zij de visie van GroenLinks weer.

Lees verder

GroenLinks: kwalitatieve zorg voor mensen staat voorop

GroenLinks is blij dat tijdens de raadsvergadering van 2 juni het raadsvoorstel ‘gebiedsgerichte ondersteuning’ is aangenomen. Het gevolg is dat er verbeteringen plaatsvinden binnen het zorgdomein van Zoetermeer. Er komen wijkteams waarin organisaties gaan samenwerken. Het wijkteam kijkt samen met de inwoner welke organisatie het beste kan helpen en zal zo meer maatwerk leveren. Door amendementen van GroenLinks is verhelderd dat de behoeften van de cliënt altijd centraal moeten staan.

Lees verder

GroenLinks vraagt aandacht voor Zoetermeerse zwerfjongeren

In tijden van crisis is het belangrijk om aandacht te hebben voor de meest kwetsbaren in de stad. Zo ook jongeren die geen vaste woonplek hebben. Hoeveel dat er zijn is onduidelijk, want dat wordt niet bijgehouden. GroenLinks heeft gesproken met Stichting Zwerfjongeren Nederland en volgens de landelijke normen zouden er in Zoetermeer minimaal 67 dak- en thuisloze jongeren zijn. In 2019 zijn slechts 37 zwerfjongeren geholpen. De fractie heeft het college in schriftelijke vragen om opheldering gevraagd.

Lees verder

GroenLinks maakt zich zorgen om kwetsbare inwoners

De gevolgen van de coronacrisis zijn groot voor kwetsbare inwoners in de stad. Ouderen die wegkwijnen van eenzaamheid, inwoners met tijdelijke contracten die in de bijstand belanden en een toename van huiselijk geweld in gezinnen. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van inwoners die in de knel komen. Wat GroenLinks betreft bereidt het college maatregelen voor om deze groepen tegemoet te komen.

Lees verder

Nieuwe campagneleider: Jurgen van der Hel

Ik ben Jurgen van der Hel, 22 jaar en vanaf 1 mei campagneleider voor GroenLinks Zoetermeer. Al heel mijn leven woon ik in Zoetermeer en heb ik mij hier mogen ontwikkelen tot wie ik nu ben. Ik studeer aan het mboRijnland in Leiden tot onderwijsassistent, ik hoop daar met een paar maanden klaar mee te zijn. De afgelopen 3 jaar heb ik hier in Zoetermeer stage mogen lopen op de Spelevaert en de Musketier.

Lees verder