Nieuws

Een impressie van de digitale algemene ledenvergadering

Donderdag 2 juli zaten we met de GroenLinks-leden achter ons eigen beeldscherm met elkaar te vergaderen. Eigenlijk een bizarre situatie. Ik had nog het geluk, dat ik met drie anderen vanuit de fractiekamer de vergadering in goede banen mocht leiden. Ondanks de afstand en het beeldscherm, was het een gezellige en inspirerende bijeenkomst. Echter hoop ik dat we straks in september/oktober elkaar weer in levende lijve mogen ontmoeten.

Lees verder

College aan de slag met actieprogramma discriminatie en racisme

GroenLinks vraagt sinds de start van de nieuwe coalitie (2018) regelmatig aandacht voor inclusie in de stad. Ons raadslid Derya Yula heeft daarom eerder een agenderingsverzoek ingediend, om in de gemeenteraad te debatteren over racisme en discriminatie. Dit debat is gevoerd op 15 juni jl. Ook was GroenLinks aanwezig bij de manifestatie tegen racisme en discriminatie die afgelopen week is georganiseerd.

Lees verder

Nieuwe burgemeester voor Zoetermeer

Inmiddels heeft u het vast al via één of meerdere media vernomen, maar Zoetermeer heeft een nieuwe burgemeester. Althans, de gemeenteraad heeft op 18 juli besloten de heer Bezuijen voor te dragen als nieuwe burgemeester van Zoetermeer. Als er geen gekke dingen gebeuren zal hij per 1 oktober starten als nieuwe burgemeester van Zoetermeer. Ook via deze weg wil ik hem nogmaals feliciteren en succes wensen!

Lees verder

Zoetermeer aan Tafel: Regionale energiestrategie

Woensdag 1 juli organiseert GroenLinks een digitale ‘’Zoetermeer aan Tafel’’ over de Regionale Energiestrategie (RES). In het Klimaatakkoord is afgesproken dat we de CO₂ -uitstoot sterk moeten verminderen. Om dit te kunnen behalen moeten we keuzes maken, moeilijke keuzes. De RES geef een goed beeld van de potentie t.o.v. de behoefe aan energie.

Lees verder

Het voorjaarsdebat: de bijdrage van fractievoorzitter Jordy Boerboom

Gisteravond was het weer tijd voor het voorjaarsdebat. Het debat waar politieke partijen zich uitspreken over het gemeentelijke beleid van het komende jaar. Een belangrijk onderdeel van het debat was de besteding van de eenmalige inkomsten verkegen door de verkoop van Eneco. GroenLinks snapt dat er op korte termijn gaten gedicht moeten worden, maar zet het geld graag vooral in voor duurzame investeringen die de stad op de lange termijn versterken. Fractievoorzitter Jordy Boerboom geeft in onderstaande tekst de visie van de fractie weer en gaat nader in op moties die GroenLinks heeft ingediend.

Lees verder