Nieuws

Aan de leden, volgers en sympathisanten

Inmiddels zitten we zeven weken in de intelligente lockdown. Ondanks voorzichtige versoepelingen zullen veel maatregelen nog langere tijd van kracht blijven. Dat vraagt veel van eenieder. In eerste instantie van mensen die dag in dag uit de maatschappij draaiende houden, maar ook van de rest wordt veel gevraagd. Dit alles wel met dat ene belangrijke doel. Zorgen dat zoveel mogelijk mensen gezond blijven en weer beter kunnen worden. We hopen dan ook dat u allen nog in goede gezondheid verkeert.

Lees verder

Een oproep: voorbereidingen gemeenteraadsverkiezingen 2022

Het bestuur van GroenLinks Zoetermeer is al volop bezig met de voorbereidingen voor de verkiezingen van 2022. Het lijkt nog heel ver weg, maar het is belangrijk om op tijd te beginnen. Verschillende commissies zijn belangrijk in de aanloop naar goede verkiezingen met daaropvolgend goede resultaten. Daarom zijn wij op zoek naar enthousiaste leden voor de kandidatencommissie, de programmacommissie en ook het campagneteam.

Lees verder

Fractievoorzitter Jordy Boerboom over impact coronavirus op Zoetermeer

Tijdens de (digitale) raadsvergadering in Zoetermeer stond de coronacrisis centraal. GroenLinks heeft ontzettend veel waardering en respect voor een ieder die op dit moment werkzaam is in een van de cruciale beroepen, maar ook voor alle mensen die op dit moment, op welke manier dan ook, getroffen worden door het virus. 'Na afloop van de huidige crisis biedt de situatie volop kansen om onze cruciale beroepen meer te gaan waarderen, de economische ongelijkheid tegen te gaan en eindelijk de noodzakelijk transitie te maken naar een wereld waar we natuur en milieu de waarde toekennen die het verdient'. Onderstaand is de volledige spreektekst van fractievoorzitter Jordy Boerboom te lezen.

Lees verder

Zorg voor elkaar in pittige tijden

Het zijn verwarrende en uitzonderlijke tijden. De wereld van vandaag is een totaal andere dan de meeste van ons ooit hebben meegemaakt. Alles draait nog maar om één zaak en dat is het coronavirus onder controle krijgen. Wij van GroenLinks Zoetermeer kunnen ons goed voorstellen dat er momenteel veel van u gevraagd wordt wanneer u in een van de cruciale beroepen werkt, maar ook als u ineens al uw plannen voor de komende periode in duigen ziet vallen of op een andere manier beïnvloed wordt door het virus. Uiteraard heeft de huidige realiteit ook zijn weerslag op de (lokale) politiek.

Lees verder

GroenLinks stemt voor bouw Islamitisch Cultureel Centrum op de Olof Palmelaan

Tijdens de bespreking van het raadsvoorstel over de vaststelling van het bestemmingsplan Islamitisch Cultureel Centrum heeft GroenLinks Zoetermeer aangegeven dat iedereen gelijk is en dezelfde rechten heeft. Als moslims, of andere gelovigen, behoefte hebben aan een gebedsruimte in Zoetermeer moet dat mogelijk zijn. GroenLinks staat voor een inclusieve samenleving en daar hoort uiteraard ook een Islamitisch Cultureel Centrum bij. Wel is het belangrijk dat omwonenden, Stichting Islamitisch Centrum en het gemeentebestuur luisteren naar elkaars zorgen en met elkaar in gesprek blijven.

Lees verder

Schriftelijke vragen over tijdelijke huur van woningen

In een nieuwsbericht van de NOS van zaterdag, 22 februari 2020 wordt melding gemaakt van toenemende zorgen over tijdelijke huur van woningen en dat er steeds meer klachten zijn hierover. De strekking van het bericht komt er op neer, dat sinds de invoering van de “Wet doorstroming huurmarkt” in 2016 het aantal tijdelijke huurcontracten toeneemt zonder dat er meer huurwoningen bijkomen.

Lees verder