Nieuws

Uitkijken naar een nieuw zwembad

Bij het ‘huis-aan-huizen’ vroegen wij aan de inwoners van Zoetermeer wat zij het meest misten in de stad. Het meest genoemde antwoord: een zwembad. De behoefte aan een nieuw zwembad wordt inmiddels door alle politieke partijen van Zoetermeer erkend. De wethouder legde de gemeenteraad een keuze uit twee locaties voor. Op 26 november besloot de gemeenteraad van Zoetermeer dat het nieuwe zwembad in het Van Tuyllpark gebouwd moet worden.

Lees verder

Raadswerk: een driedubbele rit in een achtbaan

Na veel campagne te hebben gevoerd, samen met onze leden en vrijwilligers, was het dan zover: van twee naar vijf zetels! Wat was dat een onvergetelijke avond, een historische overwinning voor GroenLinks. Op 29 maart jl. was ik een van de gelukkigen, samen met 38 collega’s werd ik geïnstalleerd als raadslid voor de gemeente Zoetermeer. Het is een eer om volksvertegenwoordiger te mogen zijn.

Lees verder

Armoedehulp helpt, maar vraagt om oplossingen

Organisaties die zich inzetten voor minima, zoals de Voedselbank, Kledingbank Meve en Oosterfaantje, doen cruciaal werk voor kwetsbare inwoners van onze stad. Ondanks dat GroenLinks van mening is dat zulke organisaties overbodig zouden moeten zijn in Nederland, is de realiteit zo dat ze op vrijwillige basis duizenden kwetsbare Zoetermeerders op verschillende manieren ondersteunen. GroenLinks Zoetermeer maakt zich zorgen over het feit dat verschillende van deze organisaties hebben aangegeven in de problemen te zitten.

Lees verder

Zorgen over wachtlijsten jeugdhulpaanbieders

In het artikel van het AD: ‘Wachttijd jeugdhulp rijst de pan uit’ van 17 november jl. las de fractie van GroenLinks Zoetermeer dat de aanvragen voor jeugd- en gezinshulp in Zoetermeer oplopen tot meer dan acht weken. Het doet ons genoegen om te lezen dat de verantwoordelijke wethouder heeft ingegrepen om de afhandeling terug te brengen naar twee tot vier weken. Echter, maakt de fractie van GroenLinks Zoetermeer zich ook zorgen om de wachtlijsten bij jeugdhulpaanbieders.

Lees verder

GroenLinks waardeert stap richting oplossingen begroting jeugdzorg

De problemen met de begroting van de jeugdzorg zijn niet makkelijk op te lossen. GroenLinks bedankt het college en ambtenaren om met een voortgangsrapportage te komen. Het is te zien dat er hard gewerkt wordt om de oorzaken achter de tekorten te achterhalen. Zo komen we stap voor stap tot oplossingen en dat waardeert GroenLinks. Raadslid Derya Yula sprak tijdens de commissievergadering namens de fractie over het voortgangrapportage dat werd aangeboden door wethouder Jakobien Groeneveld en stelde nog enkele vragen. 

Lees verder

Interview met Jakobien Groeneveld

GroenLinks zit sinds haar oprichting voor het eerst in het college van burgemeester en wethouders in Zoetermeer. Van dertig jaar oppositie, naar ineens zitting nemen in een coalitie. Wethouder Jakobien Groeneveld (42) vervult dan ook sinds 29 mei van dit jaar de functie van eerste GroenLinks-wethouder hier in de stad. Een interview met onze wethouder.

Lees verder