Nieuws

GroenLinks Zoetermeer wil jongerenraad

GroenLinks Zoetermeer dient tijdens het voorjaarsdebat van 22 juni een motie in om een jongerenraad op te zetten in Zoetermeer. Deze jongerenraad dient representatief te zijn voor de jongeren in Zoetermeer en een adviesrecht te krijgen op onderwerpen zoals Zoetermeer 2040, het sociaal domein en de energietransitie.

Lees verder

Zoetermeer na corona: (verborgen) armoede neemt toe

De komende jaren zal de armoede in gezinnen met en zonder kinderen toenemen. Ook de woningnood blijft groot. Mensen wonen soms al 40 jaar in een eensgezinswoning en daardoor loopt de doorstroming voor met name starters en jongeren niet goed door. Dit is duidelijk geworden tijdens een avond die GroenLinks Zoetermeer met een aantal experts uit de stad organiseerde.

Lees verder

Gemeenteraad in debat over racisme en discriminatie in Zoetermeer

Op initiatief van GroenLinks is gedebatteerd over discriminatie en racisme binnen de samenleving. De wereldwijde protesten hebben ervoor gezorgd dat dit belangrijke onderwerp op de voorgrond is geplaatst. Racisme en discriminatie zorgen niet alleen voor verharding van de maatschappij, maar ook voor een verdeling tussen inwoners. GroenLinks staat voor een inclusieve samenleving, waarin niemand uitgesloten wordt.

Lees verder

Een bomenbeleid dat zorgt voor duidelijkheid én een groene stad

Eindelijk nieuw bomenbeleid in Zoetermeer. De fractie van GroenLinks is van mening dat het bomenbeleid dat nu voorligt, een goede balans bevat tussen het belang van bomen voor de stad, haar inwoners en de belangen van mensen die overlast ervaren. Ook is het belangrijk dat iedere inwoner zich gehoord voelt.

Lees verder

GroenLinks is blij met plan om daklozen van woning te voorzien

Het is van groot belang dat iedere dak- en thuisloze van een woning wordt voorzien met daarbij de juiste begeleiding. Voor GroenLinks is het belangrijk dat Zoetermeer de verantwoordelijk pakt om deze mensen weer perspectief op de toekomst te bieden. Dat start met een vaste woning als basis. De fractie kijkt uit naar de concrete stappen van het college.

Lees verder

Nieuwe fractiemedewerker: Anniek Roza

Anniek Roza is de nieuwste aanwinst van de fractie. De komende jaren zal zij de fractie ondersteunen bij verschillende werkzaamheden. In haar dagelijks leven studeert ze aan de Haagse Hogeschool. Onderstaand stelt zij zich voor en vertelt ze meer over haarzelf en haar drijfveren om aan de slag te gaan bij GroenLinks Zoetermeer.

Lees verder