Nieuws

Jeugdhulp

Maandag 8 oktober jl. was het debat over de tekorten in de jeugdhulp. Na de zomervakantie werd bekend dat het tekort hoger is dan verwacht, namelijk € 9 miljoen. Raadslid Derya Yula hield haar maidenspeech over dit onderwerp.

Lees verder

Beleggers overspoelen de woningmarkt

Zoetermeer heeft een grote behoefte aan betaalbare woningen. Zoals te lezen in het AD blijkt dat de gemiddelde prijs van een woning in Nederland op dit moment 292.000 euro kost. Voor veel mensen is dat onbetaalbaar. Zeker starters, maar niet alleen zij, komen in de problemen. Dat is ook de belangrijkste reden dat GroenLinks Zoetermeer besloten heeft om het versnellen van de  woningbouw te steunen. 

Lees verder

Grote opgaven Zoetermeer

Vanavond stonden er belangrijke onderwerpen op de agenda van de raadsvergadering. De versnellingsagenda (woningbouw) en het tekort in de jeugdzorg.

Lees verder

Bomenkap Zoetermeer

Het afgelopen jaar is GroenLinks meerdere malen benaderd door inwoners die zich zorgen maken over de vele gekapte en te kappen bomen. Zeker nu ‘gezonde leefomgeving’, ‘klimaatverandering’, en ‘de afname van biodiversiteit’ steeds meer en urgenter het nieuws domineert is de verwijdering van zoveel natuurlijke klimaatverbeteraars moeilijk uit te leggen. Zoetermeer staat bekend om haar groene leefomgeving en mooie (oude) bomen, voor velen een reden om in Zoetermeer te komen of blijven wonen. 

 

Lees verder

Registratie bij schuldhulpverlening

De schuldenproblematiek in Zoetermeer is groot. De fractie van GroenLinks wil voorkomen dat Zoetermeerders onnodig, diep in de schulden komen. In de beantwoording van het college op eerdere vragen van GroenLinks over schuldhulpverlening blijkt dat alle (meerderjarige) Zoetermeerders aanspraak kunnen maken op hulp bij schulden.

Lees verder