Nieuws

Oud en nieuw weer een feest voor iedereen

Afgelopen maandag is in de commissievergadering op initiatief van GroenLinks gesproken over de overlast van vuurwerk. Als het aan de fractie ligt worden de komende jaren stapsgewijs maatregelen genomen om tot een verbod op consumentenvuurwerk te komen. Daarnaast heeft commissielid Jennifer van Werkhoven tijdens de commissievergadering gepleit om meer alternatieven te bieden om van de jaarwisseling een feest te maken.

Lees verder

Wat gaan we doen met het Van Tuyllpark?

Wat is er toch met het Van Tuyllpark? Is het natuur? Is het sport? Zijn het nachtclubs? Of moet je er kunnen wonen? Een ding is zeker, er gebeurt veel in het park. GroenLinks is er, met enkele andere partijen, van overtuigd dat het niet allemaal het juiste is, dat er gebeurt. Niet iedereen beschouwd het park als veilig, er liggen terreinen leeg en er staan twee grote gebouwen leeg. Daar staat tegenover dat de raad het nieuwe zwembad in het park gepland heeft, er veel gesport wordt en er veel groen is en biodiversiteit leeft.

Lees verder

Algemene Ledenvergadering 17 april 2019

Woensdag 17 april houden we onze ledenvergadering. In deze ledenvergadering komende volgende zaken aan de orde:

Het jaarverslag van 2018; het financiële jaarverslag 2018; de verantwoording van de fractie over het afgelopen jaar; de benoeming van de functioneringscommissie; het bespreken van het concept campagneplan en tot slot de benoeming van een  nieuwe (interim)-voorzitter.

Lees verder

Kiezers: Bedankt!

20 maart was het zo ver, de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Waterschappen.

Sinds 12 januari was GroenLinks Zoetermeer druk bezig met campagne voeren.  Het begon met de nieuwjaarsborrel in de Groene Wij, waar Berend Potjer, lijsttrekker GroenLinks Zuid-Holland vertelde over het belang van de provincie.  Ook de ‘Boerendag’ op 23 februari werd goed bezocht. Daar werd duidelijk dat de boeren en GroenLinks geen tegenpolen zijn, maar juist samen willen nadenken over het agrarisch bestaan voor nu en later. Elk weekend gingen vrijwilligers langs de deuren om met mensen in gesprek te gaan. Deze gesprekken leverden heel veel goede informatie op. 20 maart, vroeg in de ochtend hebben we nog intensief geflyerd op zowel Centrum West, als op het NS-station Zoetermeer. In de tussentijd liepen we als GroenLinks Zoetermeer op 10 maart nog mee in de klimaatmars in Amsterdam. In de stromende regen hebben we  samen met 40.000 andere mensen laten zien dat we klimaat maatregelen willen en wel NU.

Lees verder

Commissielid als verrassing

Op 22 maart 2018 werd ik om 03:00 's ochtends wakker gemaakt door mijn vriend. “Gefeliciteerd”. “Met wat?”  “GroenLinks heeft vijf zetels.” “Wat?”. Daarna appte ik Jordy om hem te feliciteren. Vijf zetels was meer dan een verdubbeling ten opzichte van de vorige verkiezingen. Jordy appte mij gelijk terug dat ik commissielid zou worden, de eerste vijf personen op de kieslijst werden raadslid en de twee personen daarna commissielid. Later is Liselotte er als derde commissielid bij gekomen. En zo werd ik onderdeel van de Zoetermeerse gemeenteraad.

Lees verder

Concreet aan de slag met dierenwelzijn

Al jaren zet GroenLinks zich in voor een beter dierenwelzijn in Zoetermeer. Moties om het oplaten van ballonnen te verbieden, roofvogelshows te verbieden en het verbieden van wegwerpplastic hebben op initiatief van GroenLinks de afgelopen jaren opvolging gekregen.  De fractie was dan ook positief dat andere fracties het initiatief hebben genomen om met dierenwelzijn aan de slag te gaan middels een motie om te komen tot een dierenwelzijnsbeleid.

Lees verder