Beleggers overspoelen de woningmarkt

Zoetermeer heeft een grote behoefte aan betaalbare woningen. Zoals te lezen in het AD blijkt dat de gemiddelde prijs van een woning in Nederland op dit moment 292.000 euro kost. Voor veel mensen is dat onbetaalbaar. Zeker starters, maar niet alleen zij, komen in de problemen. Dat is ook de belangrijkste reden dat GroenLinks Zoetermeer besloten heeft om het versnellen van de  woningbouw te steunen. 

De hoogbouw in de binnenstad maakt op dit moment veel begrijpelijke gevoelens los. Maar om te voldoen aan de vraag naar woningen in Zoetermeer is het nodig om hoogbouw te bouwen. Zeker om het groene karakter van de stad te beschermen. 

Recent verschenen in verschillende media berichten met de boodschap dat zowel professionele als particuliere beleggers massaal op de huizenmarkt actief zijn. Dat daardoor de huizenmarkt verder oververhit raakt en met name starters niet meer aan bod komen. GroenLinks vindt dit een zorgelijke ontwikkeling en daarom stelde raadslid Armin Bauer schriftelijke vragen aan het college. 

----------------------------------------------------------------------

1. Is het college bekend met deze berichtgeving?

2. Is het college op de hoogte of deze problematiek ook in Zoetermeer speelt?

3. Indien ja, kan het college aangeven wat het aandeel van professionele en particuliere beleggers op de Zoetermeerse huizenmarkt is?

4. Indien nee, is het college bereid hier onderzoek naar te laten doen?

5. Zijn er in het kader van de nieuwe woningbouwlocaties mogelijkheden om beleggers uit te sluiten om op woningen in te laten schrijven?