Bomenkap Zoetermeer

Het afgelopen jaar is GroenLinks meerdere malen benaderd door inwoners die zich zorgen maken over de vele gekapte en te kappen bomen. Zeker nu ‘gezonde leefomgeving’, ‘klimaatverandering’, en ‘de afname van biodiversiteit’ steeds meer en urgenter het nieuws domineert is de verwijdering van zoveel natuurlijke klimaatverbeteraars moeilijk uit te leggen. Zoetermeer staat bekend om haar groene leefomgeving en mooie (oude) bomen, voor velen een reden om in Zoetermeer te komen of blijven wonen. 

 

Wij realiseren ons dat er meer nodig is in een stad naast genoeg groen, inwoners willen ook graag goed begaanbare straten, goede woningen en ruimte om te parkeren en spelen. Dit is niet altijd makkelijk verenigbaar met de veelal grote bomen. Het maken van keuzes en goed doordachte afwegingen en vroegtijdige communicatie zijn des te belangrijker. Daarbij moet niet alleen naar de leefomgeving van ‘nu’ maar vooral ook naar de leefomgeving van de ‘toekomst’ gekeken worden.

Nu krijgen bewoners per brief te horen dat er bomen gekapt gaan worden in hun straat. De meest voorkomende redenen zijn, reconstructie straat, einde levensduur, ziekte. Dit wordt veelal als ‘te kort door de bocht’ ervaren. GroenLinks maakt zich zorgen over de keuzes tussen ‘bomen versus omgeving’ die uw college maakt en de manier waarop hierover gecommuniceerd wordt richting inwoners. 

----------------------------------------------------------------------------------

GroenLinks heeft de volgende vragen aan het college gesteld:

1. In de Molenstraat worden 50 bomen (Fraxinus excelcior ‘Jaspidea’) in een keer gekapt. Reden volgens de kapvergunning is ‘reconstructie woningen, openbare ruimte, essentaksterfte en einde levensduur’.

A. Weet de wethouder dat essen in bestrating zeker 60 jaar oud kunnen worden?

B. Zijn de bomen onderzocht door een boomspecialist?

C. Hoeveel bomen zijn aangetast door essentaksterfte?

D. Is reconstructie onmogelijk door de bomen? Of is het duurder door de aanwezige bomen?

E. Worden er evenveel bomen terug geplant en van welke grootte zijn die?

F. Waarom zijn de bewoners niet (voldoende) betrokken bij de afweging tussen wel of niet kappen?

2. In dezelfde wijk Dorp worden ook 16 bomen (Fraxinus excelcior) in de straat Jan Hoornstraat, en 18 bomen (Pyrus) in de Cornelis van Eerdenstraat gekapt. Hiervoor gelden dezelfde vragen.

3. Aan de Ernst Casimirstraat worden zes bomen (Populus Canadensis ‘Robusta’) gekapt. Reden volgens de kapvergunning is ‘het einde van de levensduur van de bomen’. Inwoners en bomenexperts geven aan dat groot onderhoud van deze bomen de levensduur significant kan verlengen. Is dit onderzocht, en zo ja, waarom is hier niet voor gekozen?

4. In de Vierde Stationsstraat worden 13 bomen gekapt (Ulmus Hollandica). Reden is ‘verhoogde kans op afbreken’. Geld dit voor alle bomen? Als herplant staat er het verplaatsen van ‘een’ linde uit de Zenobiagang. Is dat één boom of komen er 13 bomen terug?

5. In de Goudenregenzoom worden 10 bomen (Robinia Pseudoacacia) gekapt. Reden is ‘einde levensduur’. De bomen zijn uit 1993. Zijn deze bomen niet erg jong om al gekapt te worden? Waarom worden er 10 gekapt en negen terug geplant?

6. De bovenstaande lijst is niet limitatief, er zijn momenteel nog veel meer kapvergunningen in behandeling. Heeft de wethouder een overzicht van het aantal bomen dat jaarlijks gekapt wordt en hergeplant wordt?

7. GroenLinks begrijpt dat het kappen van bomen soms noodzakelijk is. Echter zou het herplanten van alle bomen de standaard moeten zijn. Zo zijn vorig jaar de bomen aan de Karel Doormanlaan verwijderd met de belofte dat bomen herplant zouden worden. Tot op heden is dit niet gebeurt. Kan de wethouder aangeven of en wanneer de bomen herplant zullen worden? 

8. Tot slot laten casussen, zoals de Woudlaan, zien dat het mogelijk is om bomen te kappen vanwege schaduwoverlast, zichtbelemmering of lichttoetreding. Terwijl wij juist in de toekomst steeds meer afhankelijk zijn van bomen vanwege onder andere hittestress, afwatering etc. Wat GroenLinks betreft is het daarom ook hoog tijd voor een actualisatie van het bomenbeleid. Kan de wethouder aangeven wanneer deze naar de raad komt?