College aan de slag met actieprogramma discriminatie en racisme

GroenLinks vraagt sinds de start van de nieuwe coalitie (2018) regelmatig aandacht voor inclusie in de stad. Ons raadslid Derya Yula heeft daarom eerder een agenderingsverzoek ingediend, om in de gemeenteraad te debatteren over racisme en discriminatie. Dit debat is gevoerd op 15 juni jl. Ook was GroenLinks aanwezig bij de manifestatie tegen racisme en discriminatie die afgelopen week is georganiseerd.

De fractie is blij met de uitkomst van het debat. Het college gaat namelijk aan de slag met de opzet van een werkconferentie omtrent racisme en discriminatie en verwerkt de resultaten daarvan in een actieprogramma. Daarnaast heeft raadslid Yula een toezegging gekregen van de wethouder om geïnformeerd te worden over de resultaten van de motie ‘Charter Diversiteit’, welke wederom op initiatief van GroenLinks in 2018 een meerderheid behaalde in de gemeenteraad. Het charter zal bijdragen aan het bevorderen van diversiteit op de gemeentelijke werkvloer.

Inclusieve samenleving

Hoewel GroenLinks gelijke rechten en inclusie in de stad vanzelfsprekend vindt, laten recente gebeurtenissen op de wereld wederom zien hoe belangrijk het bespreken van dit onderwerp is. ‘Vrijwel dagelijks wordt artikel 1 van de Grondwet geschonden, omdat discriminatie en racisme op grond van huidskleur, geloof, etniciteit, sekse, leeftijd en beperkingen plaatsvindt. Dit zorgt niet alleen voor verharding van de maatschappij, maar ook voor een verdeling tussen inwoners. Emancipatie en het streven naar inclusie zit in de DNA van GroenLinks, we hopen dat meer partijen kiezen voor een inclusieve samenleving, waarin elk mens telt’, aldus Derya Yula.

Manifestatie tegen racisme en discriminatie

Afgelopen week was de GroenLinks fractie aanwezig tijdens de manifestatie tegen racisme en discriminatie op 1 juli jl., georganiseerd door het ILOZ (InterLevensbeschouwelijk Overleg Zoetermeer). Naast het herdenken van de afschaffing van de slavernij, spraken we ons ook uit voor rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid voor iedereen. Naast raadslid is Derya ook ambassadeur van de vrede in Zoetermeer. Zij was één van de sprekers tijdens de manifestatie: ‘In een ideale wereld hadden wij hier niet gestaan om aandacht te vragen voor ongelijkheid en buitensluiting’.