Stadhuistoren Zoetermeer
Stadhuistoren Zoetermeer

Een slakkenrace met jongerenwoningen

Op maandag 13 februari 2017 stonden de jongerenwoningen weer eens op de agenda van de raad. Of beter: ze werden die avond van de agenda afgevoerd. De raad besloot om de 90 jongerenwoningen die in de stadhuistoren zouden komen, te schrappen en in plaats daarvan voor luxe appartementen te kiezen. Er zal wel een poging gedaan worden om alsnog op een andere plek 60 jongerenwoningen te bouwen.  Het gevolg: veel minder jongerenwoningen dan afgesproken. Van de oorspronkelijke door de raad gesteunde ambitie van 290 woningen, worden er nu nog maximaal 168 gerealiseerd. Dit is de reden dat de fractie van GroenLinks de motie van treurnis van de SP heeft gesteund. Dit project dat ooit was bedoeld als "ontslakproject" om snel tot resultaten te komen, is een slakkenrace geworden.

Een reconstructie.

Op 1 december 2014 heeft de raad besloten om het stadhuis te verbouwen, waarbij de stadhuistoren zou worden afgestoten. In die toren moesten daarbij 90 jongerenwoningen komen. Een goede start voor de torenhoge ambitie van dit college. 
Maar het college wilde meer. Net voor de zomer van 2015 werd besloten om de ontwikkeling van jongerenwoningen te "ontslakken". Handen uit de mouwen en snel jongerenwoningen realiseren. Hiervoor had het college vier locaties op het hoog. Twee in Rokkeveen,  en twee in het stadshart. De ambitie was om bovenop die 90 woningen in de stadhuistoren ongeveer 200 jongerenwoningen te realiseren.

Dat ontslakproject leidde er toe dat er toch alweer een jaar later een voorstel aan de raad werd voorgelegd om op drie locaties 108 woningen te bouwen. De vierde locatie Cadenza II moest nog nader uitgewerkt worden. 
Eén van de twee lokaties in Rokkeveen stuitte op zoveel weerstand van omwonenden, dat de raad besloot om de mogelijkheid open te houden om hier alsnog geen jongerenwoningen te realiseren. De lokatie bij Centrum West leek bovendien ook erg ingewikkeld te worden. Daardoor was het voor slechts 21 woningen min of meer zeker dat het zou gaan lukken om die te realiseren. Het ontslakken is daarmee een slakkenrace geworden. 
GroenLinks heeft toen met tegenzin voor dit voorstel gestemd, want het was voor ons geen optie om tegen de komst van nieuwe jongerenwoningen te stemmen. 

Slechts enkele weken na dat raadsbesluit werd duidelijk dat jongerenwoningen op Cadenza II waarschijnlijk niet door konden gaan. Vreemd genoeg werd in dat memo gesteld dat er ook nog 90 jongerenwoningen in het stadhuis zouden komen die ook aan de behoefte van jongerenwoningen in het stadshart zouden kunnen voldoen. Maar daarover had de raad toch allang een besluit genomen?

Op 13 februari van dit jaar werd de raad voorgesteld om de 90 jongeren woningen in de stadhuistoren te schrappen, omdat luxe appartementen op deze lokatie beter zouden passen. Bovendien zou de gemeente er een financieel voordeel van krijgen. 
Dat was weer tegen het zere been van de omwonenden bij één van de lokaties in Rokkeveen. Zij vinden namelijk ook dat luxe appartementen in hun wijk beter zullen passen.

Met een amendement van de collegepartijen is er vervolgens door de raad besloten om toch maar weer te proberen jongerenwoningen in Cadenza II te ontwikkelen. Echter niet 90, maar 60 woningen. De fractie van GroenLinks vond het onverteerbaar dat het college vierkant weigerde het verlies van 90 woningen in de stadhuistoren volledig te compenseren en steeds opnieuw financiële belangen voor de afgesproken ambities laat gaan. Bij ambities horen immers ook middelen, anders heeft het geen zin om ambities uit te spreken. Daarom hebben wij tegen dit geamendeerde raadsvoorstel gestemd. Doordat de collegepartijen en Cu/SGP voor het voorstel stemden was er een ruime meerderheid om de jongerenwoningen in de stadhuistoren toch te schrappen.

Alles samenvattend zijn er van de oorspronkelijke ambitie van 290 jongerenwoningen, maar 168 woningen overgebleven. Van slechts 21 woningen lijkt de komst echt zeker te zijn. Voor de overige 147 woningen blijft het dus de vraag of de slakken ooit de eindstreep halen.