Geen onverwachte kosten en 'boetes' op elektrische auto's en zonnepanelen.

GroenLinks is blij dat steeds meer mensen investeren in bijvoorbeeld zonnepanelen, elektrische auto's en het isoleren van woningen. Dit draagt bij aan de doelstellingen die Zoetermeer heeft bij de grote ambities van het collegeakkoord. GroenLinks ziet dan ook graag dat deze inwoners zoveel mogelijk gestimuleerd worden om deze stappen in gang te zetten. 

De afgelopen dagen hebben we signalen uit de stad en media ontvangen dat inwoners te maken krijgen met hogere en onverwachte kosten bij investeringen in duurzame maatregelen. 

Zo blijken de kosten van het laden van de elektrische auto in Zoetermeer bovengemiddeld hoog te zijn in vergelijking met andere gemeenten. GroenLinks wilt dat Zoetermeer koploper op het gebied van elektrisch vervoer wordt en heeft daarom de volgende vragen aan het college gesteld. 

1. Is het college op de hoogte van de dure laadpalen in Zoetermeer ten opzichte van de tarieven in andere gemeenten?

2. Deelt het college de mening dat de prijzen voor elektrisch laden in Zoetermeer het niet of minder interessant maakt voor inwoners om over te stappen op een elektrische auto? 

3. Welke prijsafspraken zijn er gemaakt met aanbieders voor de openbare laadpalen? 

Tevens worden elektrische rijders verrast doordat prijzen per laadpunt wisselen en facturen pas laat binnenkomen. 

4. Klopt het dat openbare laadpunten verschillende tarieven hanteren voor het opladen? 

5. Welke mogelijkheden zijn er om de tarieven van openbare laadpalen binnen de stadsgrenzen gelijk te trekken?

6. Als gelijktrekken geen optie is, hoe krijgt een inwoner duidelijkheid over het te betalen tarief? 

7. Op welke manieren communiceert het college de tarieven van openbare laadpalen op dit moment? 

 

Daarnaast kwam vandaag in de media naar voren dat er gemeenten zijn die de WOZ-waarde op woningen verhogen vanwege het feit dat huizen zonnepanelen hebben gekregen. Wat GroenLinks betreft wordt de waardestijging van een woning door verduurzamen, en in dit geval de aanleg van zonnepanelen, niet één op één doorberekend in de WOZ-waarde. Immers de gemeente moet inwoners geen 'boete' opleggen voor het feit dat zij een bijdrage leveren aan de energie-opgave van de stad Zoetermeer. GroenLinks stelt daarom de volgende vragen: 

1. Deelt het college de mening van GroenLinks dat we inwoners die hun woning verduurzamen en/of investeren in zonnepanelen niet achteraf een onvoorziene 'boete' moeten geven? 

2. Wordt in Zoetermeer bij de plaatsing van zonnepanelen de WOZ-waarde van een woning direct verhoogd, waardoor de inwoner direct hogere woonlasten krijgt door verhoging van kosten aan OZB, eigen woning forfait, waterschapsbelasting en andere WOZ-waarde afhankelijke lasten? 

3. Indien ja, is er berekend wat dit financieel betekent voor een gemiddeld huishouden en wilt u dat bekendmaken?