Gelijke kansen voor ieder kind

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen bloggen de kandidaten van GroenLinks Zoetermeer over zaken die zij belangrijk vinden in de stad. Deze keer is dat Derya Yula (plek 4) over het belang van gelijke kansen voor ieder kind in Zoetermeer. 

Ik was een jaar of twaalf en zat in groep acht toen ik een lager basisschooladvies kreeg, terwijl ik de CITO best goed had gemaakt. Mijn leerkracht was van mening dat ik de havo net niet aan kon en vond het verstandiger om te starten met een lager niveau. Mijn ouders waren destijds de Nederlandse taal niet goed machtig. Ook hadden ze in hun land van herkomst geleerd om veel respect te tonen voor leerkrachten. Als een leerkracht iets zei, dan werd dat niet in twijfel getrokken.

Toen ik eenmaal op het mbo zat vroeg de opleidingscoördinator zich af of mijn ouders de opleiding wel konden betalen! Dit was vrij kwetsend en bepaald niet motiverend voor een leerling. Zijn vooroordeel was gebaseerd op het feit dat er in de klas allemaal rijke kinderen met hoogopgeleide ouders zaten. Hij besefte niet dat opgroeien in een gastarbeidersgezin niet per definitie betekende dat je arm was.

Uiteindelijk wist ik op te klimmen van de mavo naar de universiteit en wist mijn master titel te behalen. Het bleek dat ik toch meer in mijn mars had dan gedacht werd. Het lag dus niet zozeer aan mijn intelligentie. Het lag aan het feit dat er per definitie ongelijke kansen zijn. Dat het wel degelijk uitmaakt in welk gezin je opgroeit, welke financiële middelen er zijn, wat het opleidingsniveau van je ouders is en welke (culturele) achtergrond je hebt.

Als je voor een dubbeltje geboren bent, heb je altijd het recht om een kwartje te worden!

In 2016 concludeerde de Inspectie van het Onderwijs (volgens het rapport Staat van het Onderwijs) dat de kansenongelijkheid in het onderwijs oploopt. De verschillen tussen leerlingen met laag- en hoogopgeleide ouders nemen toe. Bij kinderen met dezelfde intelligentie, stromen de leerlingen met laagopgeleide ouders vaker door naar een lager onderwijsniveau. Ze krijgen lagere basisschooladviezen en deze worden minder vaak bijgesteld op basis van de eindtoets. Hierdoor blijft talent onderbenut, dit is ontzettend kwalijk en zonde.
In welk gezin je geboren wordt mag niet bepalend zijn voor de mogelijkheden en kansen in dit leven. Ieder kind heeft recht op goede zorg, een goede opleiding en een mooie toekomst.

Nu ik moeder ben vind ik het uiterst belangrijk dat niet alleen mijn kind, maar alle kinderen gelijke kansen hebben. Kinderen en jongeren mogen niet de gevolgen van ongelijke kansen hun hele leven met zich mee dragen. Wij volwassenen kunnen daar iets aan veranderen. In plaats van op verschillen te focussen, kunnen wij het verschil maken!

Ik zet me graag in voor alle kinderen in Zoetermeer. Want ieder kind telt!