Groene impuls voor de Binnenstad

GroenLinks wil niet alleen woningen toevoegen aan onze stad, maar ook een groene en duurzame impuls geven aan de wijken. De gemeenteraad heeft afgelopen maandag besloten dat dat gaat gebeuren rondom de Markt. Niet alleen worden er duurzame woningen en een parkeergarage gebouwd, de Markt krijgt ook een groene upgrade, inclusief een Tiny Forest.

Al een flinke tijd wordt er gesproken over hoe de verbinding tussen het Stadshart en de Dorpsstraat verbeterd kan worden. Nadat er afgelopen jaar een plan, samen met inwoners, is gemaakt om te komen tot een ‘Centraal Park’ is GroenLinks blij dat dit nu ook gerealiseerd wordt. De komst van woningbouw op de oude locatie van het stadhuis en de auto’s die onder de grond geparkeerd kunnen worden, helpen om het gebied een groene kwaliteitsimpuls te geven waar de stad trots op mag zijn.

Bij de planvorming van het gebied heeft GroenLinks er altijd op aangedrongen dat de bouw van woningen gekoppeld zou worden aan vergroening van het gebied. In het huidige voorstel van het college was alleen het ‘Centraal Park’ deel boven de Markt verwerkt. De fractie heeft gevraagd om ook snel het gebied rondom de Dobbe te ontwikkelen. De wethouder heeft toegezegd in het najaar met een voorstel te komen om ook de groene kwaliteitsimpuls voor dit gebied te realiseren.

Ook had de fractie twijfels over risico’s van de businesscase. Bijvoorbeeld omdat de gemeente zelf de parkeergarage gaat exploiteren. De wethouder heeft toegezegd in de aanbesteding ook de optie van exploitatie via de projectontwikkelaar uit te vragen en daarmee terug te komen naar de gemeenteraad. Om daarnaast risico’s goed in beeld te houden heeft de fractie een amendement van D66 mee ingediend om het plan als groot project aan te wijzen en zo te zorgen dat de raad goed geïnformeerd wordt en tijdig kan bijsturen.