GroenLinks stelt schriftelijke vragen over sluiting 't Seghewaert

In het AD editie Zoetermeer van zaterdag 20 augustus werd de sluiting van het zorghuis 't Seghewaert aangekondigd. De sluiting zou nodig zijn omdat door het regeringsbeleid ouderen en zieken steeds langer thuis verzorgd worden. Vreemd is dat de gemeente wel van plan is om een nieuwe locatie in Rokkeveen te laten ontwikkelen. Wat de fractie van GroenLinks betreft is het niet duurzaam om ouderen die afhankelijk zijn van zorg op hoge leeftijd nog te verhuizen, de bestaande locatie te sluiten en tegelijkertijd een groengebied op te offeren voor een nieuwe locatie. Daarom heeft de fractie schriftelijke vragen gesteld.

 

Zaterdag 20 februari werd in de Zoetermeer bijlage van het AD de sluiting van het verzorgingshuis het Seghewaert aangekondigd. In een uitgebreid hoofdartikel werd beschreven dat hoogbejaarde bewoners tijdens de laatste jaren van hun leven zullen moeten verhuizen. Het artikel maakt duidelijk dat de huidige bewoners niet zitten te wachten op een verhuizing en liever hun laatste dagen willen slijten in de hun vertrouwde omgeving.
Als reden voor de sluiting wordt het nieuwe rijksbeleid genoemd. Mensen worden minder snel en vaak in een zorghuis opgenomen en daardoor is er overcapaciteit. In het Seghewaert is er momenteel al een verdieping niet meer in gebruik. 

Echter in Zoetermeer is er sprake van een noodlocatie naast het Woonhart en wordt er nieuwbouw van een zorghuis in Rokkeveen in een groenstrook bij de Zenobiagang voorzien. GroenLinks kan de noodzaak van sluiting van ’t Seghewaert daarom niet goed plaatsen. Waarom gaat het college een groengebied opofferen voor de realisatie van een zorghuis, terwijl er elders in de stad een zorghuis gaat sluiten vanwege overcapaciteit? Wat GroenLinks betreft ligt het dan meer voor de hand om de bestaande locatie te renoveren, en de nieuwe locatie dus niet te ontwikkelen.

Deze overwegingen waren de aanleiding voor schriftelijke vragen van GroenLinks.