GroenLinks stemt onder voorwaarden in met bouw nieuwe sporthal

Tijdens de raadsvergadering van 23 mei stond de bouw van een nieuwe sporthal aan de Amerikaweg op de agenda. Na wikken en wegen heeft GroenLinks ingestemd onder de voorwaarden dat de nieuwe locatie voor de breedtesport zal worden ingezet en het een duurzame hal wordt.

Al jaren wordt er gesproken over een nieuwe turnhal ter vervanging van de huidige Noordwesterhal. Deze beschikt over onvoldoende capaciteit en heeft een flinke renovatie nodig, daarom stond voor de fractie boven water dat er iets moest gebeuren. Echter kwam het college met een voorstel om ook in de Noordwesterhal te investeren zodat de badminton- en volleybalvereniging van deze locatie gebruik konden blijven maken. Waar andere fracties het college alleen maar lof gaven, was het voor onze fractie niet meteen een uitgemaakte zaak. GroenLinks staat voor kwalitatief goede sportlocaties, maar dit moet wel in verhouding staan met andere voorzieningen in de stad. Met in gedachte dat deze verenigingen 7500 sporters bedienen in Zoetermeer en de locatie daarmee niet een eliteclub gaat bedienen heeft de fractie ingestemd. Daarnaast heeft het college de toezegging gedaan dat beide locaties naar een energielabel A zullen gaan.