GroenLinks: steun voor gemeentes door het Rijk broodnodig

GroenLinks Zoetermeer vindt dat goede zorg voor kinderen en hun gezinnen altijd geboden moet worden en staat dan ook niet achter voorstellen als budgetplafonds en eigen bijdrages. De jeugdzorg moet zonder obstakels toegankelijk blijven voor ieder kind.

Gemeentes door heel Nederland staan, net als Zoetermeer, onder grote financiële druk. Het Rijk heeft de jeugdzorg overgeheveld naar gemeentes met het idee dat de zorg beter geregeld zou worden omdat zij beter zouden kunnen inschatten welke zorg inwoners nodig hebben. Maar zij gaven daarbij niet het benodigde geld mee.

De stijgende jeugdkosten hebben wel forse negatieve gevolgen voor de financiën van gemeentes. Dat betekent dat er op andere voorzieningen flink bezuinigd moet worden. Denk aan armoedebestrijding, de bibliotheek en de Wmo..

De fractie staat dan ook volledig achter wethouders Jakobien Groeneveld en Marc Rosier in de strijd om meer geld te verkrijgen van het Rijk voor de financiëring van de jeugdzorg. Zie hun artikel op de website van het Binnenlands Bestuur.

Inmiddels staat Jakobien ook in Trouw met een opiniestuk over de situatie.