GroenLinks wil maximale samenspraak over toekomst voormalig siertuinencomplex

Maandag 8 februari werd in de raad gestemd over de toekomst van het Kwadrant, het gebied rondom het Prinses Maximaplein. Enkele jaren geleden is het siertuinencomplex van tuinvereniging Seghwaert naar het Buytenpark verhuisd om daar nieuwe ontwikkelingen nodig te maken. Tot nu toe waren er nog geen concrete plannen voor dit gebied, maar 8 februari is hier een besluit over genomen. GroenLinks Zoetermeer heeft een amendement ingediend om de herontwikkeling van dit gebied nu eens heel anders aan te pakken. GroenLinks vindt dat de inwoners van Zoetermeer maximale invloed op de nieuwe plannen moet krijgen. Uiteraard, liefst zo groen en duurzaam als mogelijk.
 

Door de verhuizing van de tuinvereniging Seghwaert kwam er een prachtig groengebied, direct grenzend aan Palenstein braak te liggen. Het heeft even geduurd maar nu heeft het college van B&W een voorstel ingediend om op deze locatie woningbouw mogelijk te maken. De fractie van GroenLinks vraagt zich af of woningbouw op deze plaats wel het meest voor de hand ligt. Er is veel lawaai en ook de luchtkwaliteit is daar niet het beste dat in Zoetermeer gevonden kan worden. Bovendien zou het erg jammer zijn als het huidige groene karakter van het gebied door de woningbouw verloren zou gaan.

Wat de fractie van GroenLinks betreft zou er dus ook naar andere oplossingen gekeken moeten worden. Zeker omdat dit waarschijnlijk de laatste grote locatie in Zoetermeer is, waar echt nieuwe ontwikkelingen plaats kunnen vinden. Het college van B&W vindt dat Zoetermeer een stad van pioniers en vernieuwers is en zegt ook de samenspraak hoog in het vaandel te hebben. Daarom heeft de fractie een amendement ingediend waarin bij de ontwikkeling van het gebied van de voormalige tuinvereniging maximaal gebruik gemaakt wordt van de samenspraak. Namelijk co-produceren. De ontwikkeling van dat gebied wordt dan in nauwe samenwerking met de inwoners van Zoetermeer ter hand genomen. Immers het is helemaal niet vernieuwend dat Zoetermeer weer gaat doen, wat Zoetermeer de afgelopen 40 jaar heeft gedaan: vanuit het stadhuis bepalen waar woningen gebouwd worden. Ook is het niet vernieuwend om zo'n groen gebied te laten verdwijnen voor: woningbouw.

Laat Zoetermeer nu eens echt vernieuwend zijn en samen met de inwoners bepalen welke ontwikkeling op deze locatie het meest tot zijn recht zal komen. Uiteraard zal er dan naar een groene en duurzame oplossing gezocht moeten worden, want op nog meer lawaai en vervuiling zit niemand te wachten. Elke idee voor een duurzame oplossing is wat GroenLinks betreft welkom. Het college zou bijvoorbeeld een prijsvraag kunnen organiseren wat er het beste met dit gebied kan gebeuren. Echter ons amendement dat mede ingediend werd door de PvdA haalde geen meerderheid in de raad. Alleen de SP stemde met de indieners van het amendement mee.