Grote opgaven Zoetermeer

Vanavond stonden er belangrijke onderwerpen op de agenda van de raadsvergadering. De versnellingsagenda (woningbouw) en het tekort in de jeugdzorg.

Er is een groot tekort op de jeugdzorg en Raadslid Derya Yula hield haar maidenspeech over dit onderwerp. 'Voor GroenLinks Zoetermeer staat de jeugd en de kwaliteit van de hulpverlening voorop. Wij vinden dan ook dat het tekort nooit ten koste mag gaan van goede zorg voor jeugdigen.'

GroenLinks is van mening dat het leveren van maatwerk, de samenhang en een goede afstemming in het sociaal domein van wezenlijk belang zijn voor kwalitatieve jeugdhulp. Derya Yula: 'wij vinden het belangrijk om meer in te zetten op preventie. Door preventie voorkomen we dat problemen verergeren.'

De komende jaren gaat Zoetermeer veel woningen bouwen en die noodzaak is hoog. Raadslid Armin Bauer sprak tijdens de vergadering dat GroenLinks overtuigd is van de noodzaak om de woningbouw te versnellen.' De wachttijden voor de sociale huurwoningen, met name voor jongeren zijn nog steeds te lang. Ook voor andere doelgroepen is te weinig betaalbaar aanbod.'

Als we de stad groen en leefbaar willen houden en daarnaast ook over genoeg woningbouw willen beschikken zal er op bepaalde plekken hoogbouw gebouwd moeten worden. Zeker in de binnenstad is dat mogelijk. Armin Bauer: ' het is belangrijk dat bewoners niet alleen de negatieve kanten ervaren, maar dat zij ook een positieve impuls aan hun omgeving kunnen geven. Daarom dienden we samen met CDA, VVD en D66 een motie in voor mogelijke verbeteringen van het openbaar gebied.'

De lage parkeernormen op een aantal locaties, met name de binnenstad, is volgens GL noodzakelijk en mogelijk. Er wordt immers voor de komende 30 tot 50 jaar gebouwd. In die periode gaat het autobezit naar autogebruik veranderen. Armin Bauer:' Ook op korte termijn zijn er voldoende belangstellenden voor een woning in de binnenstad met een lage parkeernorm.'

Ook moet er zorgvuldig met samenspraak om worden gegaan. 'Aan het begin van een samenspraak traject moet duidelijk zijn wat de uitgangspunten zijn, die vast staan en de mogelijke keuzes die binnen deze uitgangspunten gemaakt kunnen worden.'