Interview met Jakobien Groeneveld

GroenLinks zit sinds haar oprichting voor het eerst in het college van burgemeester en wethouders in Zoetermeer. Van dertig jaar oppositie, naar ineens zitting nemen in een coalitie. Wethouder Jakobien Groeneveld (42) vervult dan ook sinds 29 mei van dit jaar de functie van eerste GroenLinks-wethouder hier in de stad. Een interview met onze wethouder.

Hoe gaat het?

Goed! Het was onwijs hard werken in het begin, en dat is het nog steeds, maar ik raak steeds meer ingewerkt. Ik had natuurlijk geen voorgangers en niemand in onze afdeling die ervaring heeft met coalitievorming of wethouder zijn. Ik heb veel kennis gehaald uit bijeenkomsten die het Landelijk Bureau van GroenLinks heeft georganiseerd. En daarnaast ben ik zes jaar raadslid én gemeenteambtenaar geweest. Ik werkte er voor wethouders. Maar daarnaast is er ook geen uitleg of opleiding tot wethouder: je bent het gewoon.

Vind je het leuk?

Ik vind het geweldig. Ik geniet elke dag van alle leuke, gekke, moeilijke en zware momenten. Het is als een rollercoaster waar je in terecht komt. Werkweken van 60 uur zijn geen uitzondering. En eigenlijk ben je ook in het weekend en op verjaardagsfeestjes wethouder. Dat is vreselijk leuk en eervol. Wanneer krijg je nou de kans om dit te mogen doen voor je eigen stad?

Wat zijn jouw onderwerpen, dus waar ben je wethouder van?

Ik heb zes grote portefeuilles, zoals dat heet. Dat zijn de onderwerpen (en de bijbehorende budgetten én ambtenaren) waar ik verantwoordelijk voor ben. Dat zijn Jeugd(hulp), Armoedebeleid, Groen (Natuur&Milieu), Luchtkwaliteit, Openbaar Gebied en wijkwethouder van Buytenwegh. Ik ga dan ook over ongeveer een kwart van de gemeentebegroting, als je het in budget wil uitdrukken.

Wat zijn je doelen?

De doelen van dit college staan in het Collegeprogramma 2018-2022. Het is een beetje pijnlijk, maar we kunnen door de grote miljoenentekorten op Jeugdhulp – waar ik mee startte als wethouder – nog maar heel weinig nieuwe dingen doen als college. Daar zaten uiteraard ook grote plannen van GroenLinks bij, zoals investeren in groen en milieu. Dat wordt nu helaas wat minder voor 2019. Maar op jeugdhulp wordt dit jaar én volgend jaar niet bezuinigd. Natuurlijk ga ik kijken waar het sneller, beter en efficiënter kan, met de bijbehorende kostenbesparingen, maar dat zou je eigenlijk altijd moeten doen, met alles. Duidelijk is wel: alle kinderen in Zoetermeer moeten die zorg en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben om zich te kunnen ontwikkelen en happy te zijn.

Hoe is het om met partijen die toch vaak haaks op GroenLinks staan samen te werken, zoals de VVD en de LHN (Lijst Hilbrand Nawijn)?

Ik snap die zorg onmiddellijk. En toch valt het in de praktijk erg mee. Veel zaken spelen zich op het niveau van het Rijk af: daar heb je als gemeente nauwelijks invloed op. Zoals inkomenspolitiek: daar kunnen en mogen we niets mee. Op andere gebieden zorgt het soms voor stevige discussies, zoals over luchtvervuiling of natuurgebieden wel of niet beschermen. Maar ik merk dat het ook vooral geven en nemen is: de ene partij wil iets op veiligheid, de ander op natuur en milieu. Dat moet je elkaar gunnen. En dat doen we als college elke dag.

Hoe is de sfeer in het college?

Het is een geweldige, slimme club mensen die ik graag om me heen heb. Dat moet ook wel, want ik zie hen (vele malen) vaker dan mijn man, dochter en vrienden ;-). Nee, je werkt ongelooflijk intensief met elkaar samen en leert elkaar, ook persoonlijk, in hoog tempo steeds beter kennen. Ik voelde me meteen enorm welkom in het college en mijn collega-wethouders helpen me vaak met dingen die voor mij nieuw zijn. Ik voel me enorm gesteund door deze club: we zijn een hecht team aan het worden met ongelooflijk veel hart voor de stad en de mensen. En we kunnen ook flink discussiëren uiteraard: het blijven wel politici met een missie, allemaal.