Jeugdhulp

Maandag 8 oktober jl. was het debat over de tekorten in de jeugdhulp. Na de zomervakantie werd bekend dat het tekort hoger is dan verwacht, namelijk € 9 miljoen. Raadslid Derya Yula hield haar maidenspeech over dit onderwerp.

‘We weten dat het al een lange tijd niet goed gaat met de jeugdhulp. De transformatie, met als gevolg de wachtlijsten, werkdruk en het aantal jeugdigen die zorg nodig hebben zijn zorgwekkend. GroenLinks is dan ook niet verrast door het huidige tekort. Wel vinden wij dit erg zorgelijk en het tekort houdt ons scherp. Voor ons staat de jeugd en de kwaliteit van de hulpverlening voorop. Wij vinden dan ook dat het oplossen van het tekort nooit ten koste mag gaan van goede zorg voor onze jeugdigen. Meer dan 4000 jeugdigen in Zoetermeer maken jaarlijks gebruik van de jeugdhulp. Wij hebben vragen gesteld over de oorzaken hiervan. Als we weten wat de oorzaak is, dan kunnen we ook gericht op zoek gaan naar oplossingen. Daarnaast zijn wij van mening dat het systeemgericht werken, het leveren van maatwerk en integraal werken in het sociaal domein van wezenlijk belang zijn voor een kwalitatieve jeugdhulp. Politici dienen zich er bewust van te zijn dat de kaders die wij op hoofdlijnen stellen regelrecht consequenties hebben voor het beleid en de uitvoering. Daarom dienen wij goed zicht te hebben op wat er in de praktijk misgaat en wat er nodig is. Ondertussen staat de fractie van GroenLinks niet stil, we spreken hulpaanbieders en gaan binnenkort op werkbezoek bij een kinder- en jeugdpraktijk. Ook zullen we vaker in gesprek gaan met gezinnen die hulp krijgen.

We geloven in de kracht van preventie. Door preventie en vroeg signalering voorkomen we dat problemen verergeren en meer hulp nodig is. We blijven investeren in onze jeugd, want onze jongeren zijn de toekomst van onze stad.