De tekorten in de (jeugd)zorg zijn aanzienlijk. Wat GroenLinks betreft gaat dat niet ten koste van goede en toegankelijk zorg. Jakobien Groeneveld wordt als wethouder continu geconfronteerd met de grote problemen. In dit artikel vertelt Jakobien over haar strijd voor meer aandacht en geld om de wachtlijsten in de jeugdzorg eindelijk echt op te lossen. Den Haag begint te bewegen.

Een gezin met negen kinderen. Huiselijk geweld is er aan de orde van de dag. Een huisverbod voor vader dreigt. En de kinderen hebben hulp nodig. Niet omdat er met hen zoveel mis is. Maar door de omstandigheden waarin ze opgroeien. In Zoetermeer verkeren veel gezinnen in diepe problemen. Armoede, drugs, schulden en stress over werk. Zeker in coronatijd. Maar ook lichtere vormen van jeugdhulp worden steeds meer ingezet. Schoolmaatschappelijk werk bijvoorbeeld. Of hulp bij voor jezelf kunnen opkomen als kind in deze tijden van online sexting.

Opgroeien is veranderd. Maar het Rijk weigert sinds 2015 hiervoor genoeg geld aan gemeenten te geven. De taken mochten we wel uitvoeren, maar het geld kwam niet mee. Ook in Zoetermeer drukt dat deze hele collegeperiode een diepe stempel op alles. Een nieuwe bibliotheek openen? Geen geld voor. Meer cultuur, goede sportvelden of meer dan één nieuw zwembad? Er is geen geld voor. Zoetermeer (en bijna elke gemeente in Nederland) staat op de rand van faillissement. Het kan weinig mensen wat schelen en in het NOS-journaal hoor je er niets over. Terwijl de wachtlijsten in de jeugdzorg oplopen en de problemen erger worden. Vooral jongeren krijgen meer problemen, zoals depressie en eetstoornissen. Het gevolg van een jaar lang niet weg kunnen. Een stille ramp, net zoals de toeslagenaffaire.

Maar hoewel het geen “trending nieuws” is, betekent dat niet dat ik niet hiervoor strijd. Samen met mijn collega-wethouder van de VVD, Marc Rosier, en gesteund door de rest van het college. Al jaren. Als Trouw een citaat van een gemeente wil, bellen ze Zoetermeer. We hebben zoveel gedaan. Van moties op de ledenvergadering van de Vereniging Nederlandse Gemeenten indienen in 2019, tot inmiddels onze hele gemeenteraad die in verzet is gegaan (“Raden in Verzet”).

Als nieuwe wethouder voor GroenLinks koos ik met hart en ziel voor de portefeuille jeugdzorg. Ik wilde en wil meer kinderen gezond, veilig en geliefd laten opgroeien in Zoetermeer. Ook landelijk word ik daarin gesteund door GroenLinks: Lisa Westerveld strijdt in de Tweede Kamer mee voor meer en betere jeugdzorg. Het demissionaire kabinet heeft vorige week eindelijk wat extra geld beloofd. Bij lange niet genoeg voor de zorg die nodig is. En bij lange niet genoeg om de bezuinigingen die we hebben moeten doorvoeren, terug te betalen aan ons als gemeente. Daarom gaat mijn strijd gewoon door. Want voor kwetsbare kinderen en jongeren trek ik alles uit de kast.

Volgen wat ik doe? Check Twitter of Facebook. Vragen of opmerkingen zijn zeer welkom. Mailen kan altijd!