Met veel plezier presenteren wij de concept- kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022, zoals geadviseerd door de kandidatencommissie. In deze lijst zien we een mooie combinatie van ervaren krachten enerzijds en nieuwe talentvolle gezichten anderzijds, die samen het verschil gaan maken in Zoetermeer. Het bestuur legt de lijst met trots en vertrouwen voor aan de leden.

De kandidatencommissie heeft Jordy Boerboom, de huidige fractievoorzitter op één gezet als beoogd lijsttrekker. De kandidatencommissie adviseert vervolgens op nummer 2 Walter van Steenis, huidig raadslid, op nummer 3 Jennifer van Werkhoven, nu commissielid. De eerste nieuwkomer is Faisal Aiobi op plek 4, Pauline Mulholland, huidig raadslid op 5. De tweede nieuwkomer is Jurgen van der Hel, fractiemedewerker, op 6. Kitty Scholten, nog een nieuwkomer op 7 , Armin Bauer op 8, huidig raadslid, en Joram Vermond op 9, huidig fractiemedewerker. Tot slot maakt Dominique Sandberg als nieuwkomer de top 10 vol.

Ook in de rest van de lijst zien we opnieuw een mooie combinatie van politieke ervaring en jonger en ouder talent uit onze stad. Over de top 9 wordt per plaats steeds opnieuw gestemd, over de lijst van 10 tot en met 28 wordt in één keer gestemd. Jakobien Groeneveld heeft de ambitie om voor een tweede termijn als wethouder te gaan. Jakobien vind je dan ook terug als lijstduwer van deze prachtige kandidatenlijst.

Concept-kandidatenlijst

Het woord is nu aan de leden van de afdeling. Zij beslissen uiteindelijk wie onze definitieve kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 worden.

1. Jordy Boerboom
2. Walter van Steenis
3. Jennifer van Werkhoven
4. Faisal Aiobi
5. Pauline Mulholland
6. Jurgen van der Hel
7. Kitty Scholten
8. Armin Bauer
9. Joram Vermond
10. Dominique Sandberg
11. Jayson Delfos
12. Marieke Spekreijse
13. Niels Mars
14. Wladek Zytkiewicz
15. Eva Fiolet
16. Anniek Roza
17. Marco Borsboom
18. Marcel van der Tol
19. Raja Waseem Arshad
20. Klaas Dijkhuis
21. Wilma van Hengel
22. Yolanda van der Salm
23. Liselotte Gips 
24. Toon Vessies
25. Derya Yula
26. Claire Hostmann
27. Marianne van der Zeeuw
28. Jakobien Groeneveld