Raadswerk: een driedubbele rit in een achtbaan

Na veel campagne te hebben gevoerd, samen met onze leden en vrijwilligers, was het dan zover: van twee naar vijf zetels! Wat was dat een onvergetelijke avond, een historische overwinning voor GroenLinks. Op 29 maart jl. was ik een van de gelukkigen, samen met 38 collega’s werd ik geïnstalleerd als raadslid voor de gemeente Zoetermeer. Het is een eer om volksvertegenwoordiger te mogen zijn.

We gingen direct aan de slag: eerst de coalitieonderhandelingen, daarna het inwerkprogramma, elkaar leren kennen, de mores van de raad ervaren, verdiepen in dossiers, mails lezen en beantwoorden, werkbezoeken, gemeenschappelijke regelingen, toespraken voorbereiden en uiteraard de vergaderingen met moties en amendementen. Als groentje in de raad voelt het eerste halfjaar als een driedubbele rit in een achtbaan. Er komt veel op je af, je moet heel veel lezen, krijgt een overvolle agenda en je bent continu op zoek naar balans tussen werk, gezin en politiek. U zult nu vast denken dat het verschrikkelijk is om raadslid te zijn. Nee, integendeel: ik vind het een geweldige ervaring! In het afgelopen halfjaar heb ik al super veel geleerd, nieuwe mensen ontmoet en ik werk samen met zeer betrokken fractieleden. Het allermooist om te zien is dat je met elkaar veel kan bereiken. We hebben al wat zaadjes geplant, meerdere moties en amendementen zijn aangenomen. Het komend jaar en de jaren daarop bouwen we verder aan onze groene en linkse idealen.

Mijn hart ligt bij het Sociaal Domein. Namens de fractie ben ik woordvoerder over vijf portefeuilles: Jeugdhulp, Integratie, Diversiteit & Inclusie, Dienstverlening en Samenspraak. Tijdens de raadsvergadering van oktober was het mijn beurt voor de maidenspeech: het tekort in de jeugdzorg. Een spannend moment voor nieuwe raadsleden, want je gaat voor het eerst spreken tijdens een raadsvergadering. Marijke van der Meer (collega raadslid) had ons al bang gemaakt voor knikkende knietjes. Gelukkig had ik daar geen last van, maar ik vond het wel erg fijn dat je niet geïnterrumpeerd mocht worden. Over kritische vragen en opmerkingen van andere partijen hoefde ik me in ieder geval niet druk te maken. Inmiddels heb ik al regelmatig gesproken tijdens vergaderingen. Ik heb schriftelijke vragen gesteld over de jeugdhulp en de dienstverlening van de gemeente. Namens de fractie heb ik moties ingediend over het Kinderpardon, de Roze Zaterdag en het Charter Diversiteit (voor het stimuleren van diversiteit en inclusie op de werkvloer). Die laatste twee zijn door de raad aangenomen en daar ben ik best trots op.

In 2019 wil ik mij verder inzetten voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling, een jeugdhulp waar het kind centraal staat en meer diversiteit en inclusie in de stad. Maar, nu ga ik eerst genieten van twee weken reces! Tijd voor mijn gezin, familie, vrienden en een goed boek.

Ik wens jullie allemaal fijne feestdagen en een gezond en groen 2019.