Registratie bij schuldhulpverlening

De schuldenproblematiek in Zoetermeer is groot. De fractie van GroenLinks wil voorkomen dat Zoetermeerders onnodig, diep in de schulden komen. In de beantwoording van het college op eerdere vragen van GroenLinks over schuldhulpverlening blijkt dat alle (meerderjarige) Zoetermeerders aanspraak kunnen maken op hulp bij schulden.

Dat vindt GroenLinks positief. Wel zijn we verbaasd dat de gemeente niet bijhoudt of mensen gebruik maken van het aanbod als zij worden doorverwezen naar ketenpartners. Om de aanpak van schulden te verbeteren is registratie van dergelijke gegevens van groot belang. We hebben dan ook zorgen over het (mogelijk) ontbreken van gegevens die nodig zijn voor het verbeteren van de schuldenaanpak. GroenLinks heeft daarom de volgende vragen aan het college:

---------------------------------------------------------------------------------------------

1. Kent u het artikel ‘Gemeenten hebben schuldhulpverlening niet op orde’ van 13 september 2018 op nu.nl (zie bijlage) over het onderzoek van de ombudsman “Een open deur”?

2. Uit het onderzoek blijkt dat bijna de helft van de gemeenten geen exacte cijfers kan verstrekken over de hulp bij schulden. Bent u het met GroenLinks en de ombudsman eens dat het nodig is om te meten om te weten welke vormen van hulp effectief zijn en hoe de hulp bij schulden kan worden verbeterd?

3. Kent u het artikel ‘Meer mensen in de schulden, maar minder in de schuldsanering’ van 21 september 2018 op nu.nl (zie bijlage) waarin staat dat het aantal aanvragen voor de schuldsanering bij de rechter daalt, terwijl de schuldenproblematiek juist toeneemt?

4. Schuldsanering is een effectieve maatregel. In 10 van de 11 gevallen zijn deelnemers na 3 jaarschuldenvrij. Bent u het ermee eens dat inzicht in de effectiviteit van de gemeentelijke hulp bij schulden van belang is om een gedegen afweging te kunnen maken tussen de verschillende vormen van hulp bij schulden en schuldsanering?

5. Wat doet u om de cijfers te verzamelen die nodig zijn voor adequate hulp bij schulden?

6. In de beantwoording van de eerdere vragen van GroenLinks over schuldhulpverlening geeft u aan dat aanvragers van schuldhulpverlening vaak geen schuldhulpverleningstraject krijgen aangeboden, maar advies en informatie of andere hulp. Heeft u er zicht op of mensen die advies, informatie en/of andere hulp krijgen, hun financiële situatie op orde krijgen? Zo nee, bent u bereid deze gegevens voortaan te verzamelen?