Koekoek in het Buytenpark
Koekoek in het Buytenpark

Voorjaarsdebat: GroenLinks kiest voor een toekomst van hoop

GroenLinks fractievoorzitter Marcel van der Tol eindigde zijn bijdrage voor het voorjaarsdebat in de raad van Zoetermeer met een kort verhaal. Een verhaal waarin de meeste moties die door de fractie zouden worden ingediend, verwerkt waren, zodat iedereen kon voelen en begrijpen welke veranderingen GroenLinks voor ogen heeft. Marcel van der Tol: "Traditioneel worden tijdens het voorjaarsdebat door alle fracties samen tientallen moties ingediend. Mijn doel was om bij het indienen van de moties ook de bijbehorende emotie over te dragen. Wat betekenen onze moties nu voor de Zoetermeerder. Ik denk dat dit goed gelukt is."

Ieder voorjaar vindt in de raad van Zoetermeer het voorjaarsdebat plaats. Dit is eigenlijk het belangrijkste debat van het jaar, omdat hier de begroting voor het daaropvolgende jaar wordt voorbereid. De begroting zelf wordt in november besproken. Wil je als oppositiepartij echt iets veranderen in de stad, dan kan je het beste met een voorstel hiervoor in het voorjaarsdebat komen. In de praktijk blijkt er echter te weinig ruimte in de begroting te zijn om grote veranderingen door te voeren. Daarom probeert de fractie van GroenLinks ieder jaar met een set van moties te komen, die Zoetermeer, in ieder geval wat duurzamer en socialer kunnen maken, een Zoetermeer waarin mensen zich bovendien meer met elkaar verbonden kunnen voelen.

Op het gebied van duurzaam en groen zijn er door de fractie van GroenLinks moties ingediend om het wagenpark van de gemeente te verduurzamennatuurontwikkeling te realiserenmee te doen aan operatie steenbreek, natuurlijk bermbeheer door te voeren, en het schadelijke oplaten van ballonnen te beëindigen. Ook op het grensvlak van sociaal en duurzaam zijn moties ingediend. De fractie wil het besluit om de bewaking van fietsenstallingen te beëindigen terugdraaien. Daarom heeft de fractie de motie van Zó! hierover mede ingediend. Hiermee wordt het gebruik van de fiets gestimuleerd en zijn er meer beschutte werkplekken voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Verder vraagt de fractie om te experimenteren met een innovatieve en duurzame taxivoorziening voor ouderen, die in Utrecht bekend staat als buurtmobiel. Tenslotte vroeg de fractie met een motie om flexibeler om te gaan met de tijd dat een bijstandsgerechtigde een werkervaringsplaats kan bezetten en om beleid te ontwikkelen om de meldingsbereidheid van discriminatie te bevorderen

Naast deze moties heeft de fractie meerdere moties van andere partijen mede ingediend. "Moties van andere partijen, die in de goede richting wijzen voor het realiseren van onze programmapunten, steunen we vaak ook. Het blijkt dat er in deze raad wel degelijk draagvlak is, om duurzame, sociale en groene stappen te zetten.", aldus Marcel van der Tol.

Met dit korte verhaal sloot Marcel zijn bijdrage af:

De Kleine Vos fladdert van bloem tot bloem. Goh er zijn wel veel bloemen dit jaar, denkt de vos. Zojuist heeft zij haar eitjes afgezet op een brandnetel in een overhoekje dat met rust is gelaten.

Een paar weken later vliegt de Kleine Karekiet heen en weer tussen de brandnetel en haar koekoeksjong, om de rupsen van de Kleine Vos in de bodemloze put van haar immens grote kuiken te stoppen. Dat is toch wel hard werken in dit nieuwe moeras, denkt de karekiet. Een eindje verderop koekoekt de Koekoek. In de hoop om toch nog een vrouwtje te lokken. Dat vrouwtje van vindt het wel genoeg zo. Eindelijk waren er dit jaar, genoeg nesten om haar eieren in kwijt te raken.

Hé een Koekoek denkt de man, terwijl hij naar de school fiets voor zijn nieuwe klus. Lang niet gehoord. Eindelijk heeft hij iets te doen, waarmee hij zich weer nuttig voelt. Vandaag heeft hij te horen gekregen dat hij nog een half jaar langer mag blijven. Hij heeft zelfs een fiets van de gemeente in bruikleen gekregen,  zodat hij niet met dat oude dieselwrak hoeft te rijden. Vandaag gaat hij tegels uit het schoolplein halen en een bloemenmengsel inzaaien. Dat is goed voor de vlinders en de bijen. Bovendien kan het regenwater dan beter verwerkt worden. Ik denk dat ik thuis, die tegels er ook maar uittrek, denkt de man. Daar kan je zelfs een mooie plant voor terugkrijgen.

Die middag fietst de man naar het stadshart om zijn elektrische wagentje op te halen. Want hij gaat weer bejaarden rondrijden. Hij parkeert zijn fiets in de fietsenstalling, die weer door de altijd vrolijke Chris bewaakt wordt. Een bejaarde vrouw zit voor het raam te wachten. Ik hoop dat we straks langs de plas rijden, denkt ze: daar zijn de bloemen zo mooi.

Een uurtje later zoeft een elektrisch karretje langs de plas. Een Kleine Vos fladdert van bloem tot bloem. Kijk zegt de man tegen zijn hoogbejaarde passagier: daar vliegt een Kleine Vos. En de Koekoek koekoekt nog een keer.

Maandag 26 januari zal het college reageren op de ingediende moties en zal de raad stemmen over de tientallen voorstellen, die zijn ingediend. De volledige spreektekst van fractievoorzitter Marcel van der Tol kunt u hier lezen.