Wijktuin Noordhove
Wijktuin Noordhive

Wijktuinen Noordhove behouden

GroenLinks en Zó! Zoetermeer probeerden maandag 3 juli  gezamenlijk om de wijktuinen Noordhove te behouden als groene ontmoetingsplaats voor de buurt. De fracties hebben die dag aan de gemeenteraad voorstellen om af te zien van het bouwen op deze locatie in Noordhove gepresenteerd.

GroenLinks en Zó! Zoetermeer probeerden maandag 3 juli  gezamenlijk om de wijktuinen Noordhove te behouden als groene ontmoetingsplaats voor de buurt. De fracties hebben die dag aan de gemeenteraad voorstellen om af te zien van het bouwen op deze locatie in Noordhove gepresenteerd.

Marcel van der Tol van GroenLinks: 'Toen de raad besloot om de wijktuinen Noordhove te bestemmen als bouwlocatie hadden we te maken met de economische crisis en kon de gemeente het beheer van de tuinen niet langer betalen.  Bebouwing was nodig om geld in het laatje te brengen. GroenLinks heeft dat besluit toen ook al niet gesteund. Inmiddels is de crisis voorbij, en zijn er plannen om op veel geschiktere locaties in Zoetermeer te gaan bouwen, dus wij willen de wijktuinen Noordhove niet opofferen voor woningen. Bovendien, als je de groene kwaliteit van de stad wilt behouden, dan is het logisch om de wijktuinen met rust laten.'

Marijke van der Meer van Zó! Zoetermeer vult aan: 'Met de wijktuinen in Seghwaert en in De Leyens hebben de bewoners laten zien dat zij prima in staat zijn om van de wijktuinen belangrijke groene ontmoetingsplaatsen te maken waar veel sociaal contact met de buurt plaatsvindt. Dat gunnen wij de mensen in Noordhove ook. We gaan ruim 10.000 woningen bijbouwen op onder andere de bedrijventerreinen, dan is het niet nodig om de wijktuinen in Noordhove af te breken.

Zó! Zoetermeer en GroenLinks vroegen aan de andere fracties om mee te doen met een motie om de wijktuinen te behouden.

Over deze motie zal na het zomerreces worden gestemd.