Benthuizer Plas bij Zoetermeer
Benthuizer Plas bij Zoetermeer

Zoetermeer: een groene metropoolstad

In de raad van Zoetermeer werd dinsdag 11 april gesproken over de toekomst van de stad. De aanleiding was het door de raad gesteunde voornemen om de stad door te laten groeien, de schaalsprong wordt dat op het gemeentehuis genoemd. Zo'n groei van de stad betekent een enorme uitdaging: voor de leefbaarheid, de sociale voorzieningen en de werkgelegenheid. De fractie van GroenLinks vindt dat er naast duurzame oplossingen binnen de stad, vooral ook over de grenzen van de stad heen gekeken moet worden. Want dat maakt onze stad juist uniek. Zoetermeer wordt omringd door platteland, waarvan een groot duurzaam metropoolpark gemaakt kan worden. Daar komen natuur, recreatie en landbouw samen en wordt nieuwe werkgelegenheid gecreeerd. Fractievoorzitter Marcel van der Tol : "we krijgen dan een groene metropool waar mensen vanuit de hele wereld naar toe zullen komen om dat wonder van verduurzaming te beleven". Midden in dat metropoolpark ligt Zoetermeer: het kloppend stedelijk hart.

Spreektekst zoals uitgesproken tijdens de extra commissievergadering van 11 april 2017,

GroenLinks staan voor een politiek waarin de lange termijn centraal staat. Wij staan voor eerlijk delen, verbinding, hoop en vertrouwen.Maar wat betekent dat voor Zoetermeer en in het bijzonder als we het over de schaalsprong hebben? Een schaalsprong bereik je niet met het bouwen van woningen. Een schaalsprong bereik je omdat hier werk is, een schaalsprong bereik je omdat Zoetermeer alles te bieden heeft wat een mens maar te wensen heeft.

Voorzitter de sociale structuur van de stad moet versterkt worden. Iedere wijk krijgt een eigen centrum als knooppunt van een netwerk van sociale en culturele voorzieningen. Daar vindt ons verenigingsleven onderdak. Mensen voelen zich daar welkom en thuis. Daar zorgen hoop, compassie en emthapie dat mensen geactiveerd worden. We geven de wijken een hart. We beginnen in de wijken waar verpaupering dreigt. Het stadshart is wat de naam al aangeeft. Het hart van de harten met de bovenwijkse voorzieningen.

Het klimaatbeleid van de gemeente moet actiever. Laten we vooral niet roepen dat iets niet kan. Laten we daarvoor een schaalsprong in ons denken en doen maken, want we hadden al jaren duurzame energie in Bleizo kunnen opwekken. Duurzaam beleid is meer dan de CO2 uitstoot alleen. We zullen ook de biodiversiteit moeten herstellen, onze leefomgeving schoon maken en vooral zorgen dat er voldoende werk en inkomen is en dat dit bovendien eerlijk verdeeld wordt.

De verstening van onze stad, bedreigt de leefbaarheid, verhoogt de hittestress en veroorzaakt wateroverlast. Daarom hebben we afgesproken om de groene kwaliteit van de stad te behouden. Maar iedereen denkt aan iets anders als we het over groen hebben. Maak daarom onderscheid tussen groen dat er goed uitziet, groen waarin je kunt spelen en groen waar de natuur de baas is. Elke categorie krijgt doelen voor kwantiteit, kwaliteit en nabijheid en daar houden we ons aan. Wij betrekken de platte daken van de stad in het realiseren van deze groene uitdaging, want het groen kan ook daar aangebracht worden. We moeten gaan samenwerken  met alle grondbezitters in deze stad, want een groene stad is een verantwoordelijkheid van ons allemaal.

Naast het groen zijn de uitstekende lightrail-verbinding en de doorstroming van het verkeer, verreweg de meest onderscheidende economische factoren van onze stad, laten we deze waarden niet op het spel zetten, maar koesteren en versterken. Ontwikkelingen die congestie versterken, moeten we dus niet willen.

Voor laagopgeleiden zullen we veel meer werkgelegenheid moeten creëren. Juist voor deze groep zullen we nieuwe waarde moeten toevoegen, want met het stelen van banen van andere gemeentes bereiken we niets.Ik zie kansen voor ambachtelijk opgeleide mensen die werk kunnen vinden in industriële productie van duurzame innovatieve producten. Ook zie ik heil in de doorontwikkeling van bedrijvigheid aan huis, want straten komen tot leven, juist omdat er niet alleen gewoond, maar ook gewerkt wordt.

Voorzitter ons prioritaire gebied ligt buiten de stad, want daar ligt onze uitdaging. Het platteland buiten de stad is nu een groene raaigraswoestijn. Deze woestijn rendeert niet, want er is weinig werkgelegenheid, er is relatief veel CO2 uitstoot, de mest in de weilanden en het gif op de akkers vermoorden het planten- en dierenleven. Het gebied lijdt aan verdroging, terwijl wij ons suf pompen. Het polderwater is verontreinigd, en dat water pompen we in de Zoetermeerse Plas, waar de Blauwalg regeert. Laten we daarom rondom Zoetermeer een grootschalig metropoolpark ontwikkelen, waar natuur, landbouw en recreatie samenwerken om deze problemen kwijt te raken en we groene waarde toevoegen aan onze stad. Dat doen we samen met onze buurgemeenten, provincie, grondeigenaren en waterschappen.

We krijgen dan een groene metropool waar mensen vanuit de hele wereld naar toe zullen komen om dat wonder van verduurzaming te beleven. De voordelen voor Zoetermeer zijn dan ongekend. Voorzieningen zoals een subtropisch zwembad annex bungalowpark, hotels  en allerhande culturele investeringen worden rendabel. Hiermee komen er veel nieuwe banen voor alle denkbare opleidingsniveaus. Voorzitter dit is de schaalsprong, die wij voor ogen hebben. Een toekomstbestendige stad met een duurzaam kloppend sociaal hart, een sterke economie met goede voorzieningen, de blik naar de toekomst en naar buiten gericht, midden in de natuur. Daar wil iedereen toch wonen?