Dit nieuwsbericht gaat over de recente gebeurtenissen in de wijk Oosterheem. Besproken tijdens de commissievergadering van 18 januari.

Het zal je maar overkomen: je bent thuis en je kinderen liggen te slapen en er wordt een vuurwerkbom tegen je woning gegooid. Dat is afschuwelijk. Helaas is dit niet het eerste incident in Oosterheem, maar hopelijk wel de laatste. Voor GroenLinks is duidelijk dat dergelijke acties afgekeurd en waar nodig bestraft moeten worden. Daarnaast moet perspectief geboden worden aan jongeren, om zo gedragsverandering te bewerkstelligen.

Investeer in duurzame oplossingen

GroenLinks vindt de manier waarop over onze jongeren gesproken wordt niet hoopvol. Geen enkele groep mensen moet over één kam geschoren worden, ook jongeren niet. Niemand wordt als crimineel geboren. Een klein deel van deze jongeren vertoont crimineel gedrag en dat moet zeker aangepakt en bestraft worden. Máár ook voor hen hoeft het niet te laat te zijn. Door middel van maatwerk, aandacht en begeleiding kunnen we investeren in oplossingen voor de lange termijn.

In gesprek

De samenleving verhard en wordt steeds individueler. Wat GroenLinks betreft besteden we hier dan ook veel aandacht aan. Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat jongeren niet kiezen voor crimineel gedrag? Bijvoorbeeld door te investeren in de Zoetermeerse wijken en voorzieningen, maar vooral ook in gezinnen en jongeren zelf. Daarnaast is het belangrijk dat buurtbewoners met elkaar in gesprek blijven en naar elkaar luisteren. Daar ligt een grote rol voor de gemeente weggelegd.

Biedt perspectief

Raadslid Derya Yula: “deze jongeren wegzetten en enkel repressief straffen biedt misschien een oplossing voor de korte termijn, maar op lange termijn wordt het probleem daarmee niet opgelost. Het gaat om gedragsverandering en dan is het van groot belang om in te zetten op een combinatie van hulpverlening, strafmaatregelen en zorg. Laten we deze jongeren en hun broertjes en zusjes perspectief bieden en juist niet in de schoot van echte criminelen duwen”.