Zorgen over dienstverlening gemeente Zoetermeer

De fractie van GroenLinks Zoetermeer maakt zich zorgen over de dienstverlening van de gemeente Zoetermeer. Uit recent onderzoek ‘Bereikbaarheid Gemeenten 2018’ van Wij Verdienen Beter (2018) blijkt dat 143 van de 380 gemeenten (waaronder Zoetermeer) er niet in slagen e-mail van burgers op tijd te beantwoorden.

Als onderdeel van het onderzoek werd aan de gemeenten per e-mail een eenvoudige vraag gesteld over het verstrekken van de gemeentebegroting. Overeenkomstig de e-mailgedragslijn voor overheden moeten vragen via de e-mail binnen twee werkdagen beantwoord zijn. Voor Zoetermeer blijkt dat tussen de twee en vier maanden te liggen. Op de website van de gemeente is tevens het e-mailadres niet goed vindbaar. GroenLinks vindt een zorgvuldige dienstverlening belangrijk en ziet dit als een van de belangrijkste taken van de gemeente. Om deze reden heeft raadslid Derya Yula namens de GroenLinks-fractie de volgende vragen gesteld aan het college:

------------------------------------------------------------------------------

1. Is het college op de hoogte van bovenstaand onderzoek (naar de dienstverlening van gemeenten)?

2. Herkent het college zich in de resultaten van het onderzoek? A. Indien ja, wat vindt het college hiervan? B. Indien nee, waarom niet?

3. Welke concrete acties gaat het college ondernemen om de situatie te verbeteren en zorg te dragen voor een betere dienstverlening?