Zorgen over wachtlijsten jeugdhulpaanbieders

In het artikel van het AD: ‘Wachttijd jeugdhulp rijst de pan uit’ van 17 november jl. las de fractie van GroenLinks Zoetermeer dat de aanvragen voor jeugd- en gezinshulp in Zoetermeer oplopen tot meer dan acht weken. Het doet ons genoegen om te lezen dat de verantwoordelijke wethouder heeft ingegrepen om de afhandeling terug te brengen naar twee tot vier weken. Echter, maakt de fractie van GroenLinks Zoetermeer zich ook zorgen om de wachtlijsten bij jeugdhulpaanbieders.

Wij krijgen signalen dat er lange wachtlijsten zijn bij meerdere jeugdhulpaanbieders, maar dat er ook (met name kleine) jeugdhulpaanbieders zijn die (vrijwel) geen wachtlijsten hebben. Tevens vernemen wij dat de verwijzers (de toegang tot jeugdhulp, zoals huisartsen/POH, schoolmaatschappelijk werk en JGZ) onvoldoende zicht hebben op welke aanbieders wel of geen wachtlijsten hebben. Hierdoor ontstaan situaties waarbij jeugdigen worden verwezen naar aanbieders met lange wachtlijsten, terwijl zij ook goed geholpen kunnen worden door aanbieders zonder (of kortere) wachtlijsten. De GroenLinks-fractie heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college. 

------------------------------------------------------------------------------

1. Heeft het college zicht op de wachtlijsten bij de jeugdhulpaanbieders binnen de gemeenschappelijke regeling H10? A. Indien ja, wat is de stand van zaken? B. Indien nee, in hoeverre gaat het college dit onderzoeken?

2. Klopt het beeld dat sommige, met name kleine, jeugdhulpaanbieders (vrijwel) geen wachtlijsten hebben in vergelijking met grote jeugdhulpaanbieders? A. Indien ja, wat vindt het college hiervan?

3. Welke concrete acties gaat het college ondernemen om: A. De wachtlijsten bij jeugdhulpaanbieders te verminderen? B. Er voor te zorgen dat de verwijzers goed zicht hebben op de wachtlijsten bij jeugdhulpaanbieders, zodat zij gerichter kunnen verwijzen?