“ GroenLinks streeft naar duurzaamheid in al haar facetten. Ik draag daar graag mijn steentje aan bij. ”

Van mei 2014 tot maart 2018 was ik commissielid voor GroenLinks in de gemeenteraad van Zoetermeer. Daarvoor ben ik ruim een jaar secretaris van de afdeling Zoetermeer van GroenLinks geweest. In maart 2018 ben ik verkozen tot gemeenteraadslid.

Alhoewel ik altijd in politiek geïnteresseerd ben geweest, ben ik pas eind december 2012 lid van GroenLinks geworden. Het optreden van de toenmalige politieke leider, Bram van Oijk, heeft me daarbij het laatste zetje gegeven. En daar heb ik geen spijt van, integendeel.

In een wat verder verleden ben ik lid geweest van de Pacifistisch Socialistische Partij (PSP), en wel vanaf 1978 tot de opheffing in 1991. Toen ik naar Nederland kwam sprak me deze partij als dienstweigeraar meteen aan. Ik ben toen nog een tijd bestuurslid van de afdeling Nijmegen geweest. In die tijd een typische studentenclub met dito levensritme. Toen ik eind 1979 met werken begon bleek politiek op deze wijze bedrijven en fulltime werken met vaak lange reistijden niet te combineren.
De PSP was één van de vier partijen die in 1990 GroenLinks vormden. Maar voor mij was toen GroenLinks nog geen optie. Naast werk en de vaderrol van twee kleine dochters was er ook nauwelijks tijd voor iets anders.

Wat me drijft is het streven naar een duurzame en rechtvaardige samenleving. Ik ben me ervan bewust dat ik deze ideale samenleving waarschijnlijk niet mee zal maken. Maar ook op de korte termijn wil ik daarvoor iets bereiken, al zijn de mogelijkheden die je hebt als commissielid van een oppositiepartij, zeer beperkt.

Het armoedebeleid en de (jeugd)zorg hebben daarbij mijn aandacht. Daarnaast houd ik me bezig met wat op eerste gezicht minder interessante zaken, zoals de wijzigingen van bestemmingsplannen en de daar voorafgaande zaken als haalbaarheidsstudies (bijvoorbeeld voor de Holland Outlet Mall, jongerenhuisvesting) en het bijstellen van de ontwikkelstrategie van het Kwadrant.
Sinds begin van 2016 hebben ook de verschillende gemeenschappelijke regelingen mijn interesse gewekt met name het ontbreken respectievelijk onvoldoende aanwezig zijn van democratische controle binnen deze regelingen. Dit blijkt een bijzonder taaie materie te zijn, maar dit is een onderwerp dat we niet aan “rechts” kunnen over laten. Zo hebben de activiteiten van bijvoorbeeld de Veiligheidsregio Haaglanden, de Omgevingsdienst Haaglanden en het Inkoopbureau H10 veel invloed op Zoetermeer om mar te zwijgen van de Metropool Regio Rotterdam Den Haag (MRDH). Zo heeft de MRDH een budget dat twee keer zo groot is dan dat van de gemeente Zoetermeer. Met name op het gebied van verkeer en economische ontwikkelingen is de invloed van de MRDH op Zoetermeer groot.

Het staat voor mij als een paal boven water, dat we als collegepartij net iets meer kunnen bereiken dan als (kleine) oppositiepartij. Maar dan moeten we ervoor zorgen dat in maart 2018 zoveel mogelijk kiezers in Zoetermeer GroenLinks stemmen. Daaraan zal ik mijn steentje zeker bijdragen.

Naast de politiek ben ik als vrijwilliger bij de FNV actief als re-integratieconsulent. Hier ondersteun en coach ik leden, die problemen hebben tijdens de eerste twee jaren van arbeidsongeschiktheid. Dit is dankbaar werk, al zie ik helaas ook een aantal mensen richting de WIA en soms zelf de bijstand gaan. Voor de afwisseling en ontspanning ga ik als het enigszins kan een keer week paardrijden. Het leukste zijn dan de buitenritten met een stevige galop door de bossen, Als het weer het toe laat ga ik met de fiets naar de manage in Bergschenhoek.

Portefeuilles:

  • Wonen
  • Ruimtelijke ordening
  • Binnenstad
  • MRDH
  • Entreegebied

Voor contact met Armin kan je een mail sturen naar arminbauer@raadzoetermeer.nl.