“ Begeleid mensen beter ”

'Ik woon nu zes jaar in Zoetermeer, Meerzicht, boven het winkelcentrum, boven de Jumbo. Ik zie wat er allemaal in Meerzicht gebeurt en ik voel me ook vertegenwoordiger van de wijk. Ik woon er met plezier, alles lekker bij de hand. Het valt me ook hier in de wijk op dat er veel wordt gevraagd van de zelfredzaamheid van de mensen. Zelf alles regelen, zelf het juiste loket vinden. Dat leidt er in sommige gevallen toe dat mensen aan hun lot worden overgelaten. Ik zou graag willen dat er meer begeleiding komt. Dat kan door meer ambtenaren hiervoor vrij te maken en door organisaties voor ambulante begeleiding meer geld te geven, zodat ze goed gekwalificeerd personeel kunnen aantrekken. Stuur op hoofdlijnen en laat professionals hun werk doen, zou ik zeggen.

Het winkelcentrum Meerzicht staat gelukkig hoog op het prioriteitenlijstje van de gemeente, want het is aan de ouderwetse kant. Zowel aan de voor als aan de achterkant is het winkelcentrum volledig gericht op de auto. Op de stoepen staan auto’s geparkeerd. Het is gênant om te zien hoe mensen met rollators of mensen met een visuele beperking daar omheen moeten manoeuvreren. Automobilisten kunnen best tien meter lopen. Stoepen aanleggen, is redelijk duur, maar met meer bewustwording van dit probleem komen we al een eind, denk ik, naast wat meer handhaving. Als echte GroenLinkser ben ik natuurlijk meer voor preventie dan voor oppressie, maar als er weer een auto op de stoep staat, zou je daar wel eens een keer een bon op kunnen plakken.

Wat nu het meest op het spel staat? Bijvoorbeeld hoe je in de gemeenteraad praat over mensen. Sommige partijen praten wel over jongeren, maar alleen als ze overlast veroorzaken. Als GroenLinks kunnen we ons onderscheiden door erop te wijzen dat er niks te doen is voor jongeren in Zoetermeer. Buurthuizen en jongerenwerk zijn wegbezuinigd en de jeugdzorg zit in de problemen. Daarnaast hebben veel ouders schulden en dat werkt door naar de kinderen. Ook hier de vraag: ga je voor de preventie of voor de oppressie. Wij willen graag oorzaken van problemen aanpakken.

Ook de schuldhulpverlening kan beter. Dit kan door middel van een saneringskrediet te verstrekken. Dit houdt in dat de gemeente aan de voorkant afspraken maakt met de 13 à 14 schuldeisers en vervolgens een renteloze lening verstrekt aan de schuldenaars. Als mensen tijdens dat traject meer gaan verdienen, kunnen ze dan dat geld houden. Dat is heel belangrijk voor de motivatie van mensen. Er is al een garantiestelling van het rijk, dus dat levert de gemeente geen financieel risico op. Er wordt nu al op kleine schaal mee geëxperimenteerd, maar ik wil dit saneringskrediet breder uitrollen.

Ik zoek altijd eerst verbinding, samenwerking met sociale instanties, ook met politici van andere partijen, maar op bepaalde momenten is voor mij een grens bereikt. Dan ga ik de confrontatie aan. Niet alleen als het gaat over jongeren, maar bijvoorbeeld ook bij het vuurwerkdebat. Sommige partijen zijn bezorgd over vuurwerkverkopers, wij zijn meer bezorgd over de ogen en handen van kinderen en hun ouders.

Verbinding ook met de PvdA? Daar is nog wel een sessie op de hei voor nodig, en er moet ook nog wel wat water naar de zee gedragen worden. Er zijn zeker cultuurverschillen. GroenLinks stuurt op de gewenste verandering, de PvdA heel erg op cijfers en documenten. De partijen zijn niet zonder meer inwisselbaar, dus het maakt nog wel uit welke partij je stemt. Maar misschien hebben we over vier jaar wel één fractie.'