“ De samenleving zijn we samen en alleen door volledige participatie van een ieder kunnen we Zoetermeer maken tot een succes ”

Al mijn hele leven mag ik genieten van de mooie stad Zoetermeer. Als kleuter heb ik mijn tijd mogen doorbrengen in het oude Dorp op de Paulusschool en tijdens mijn tienerjaren op het Alfrink College. Al die tijd heb ik ook kunnen genieten van de goede voorzieningen en het vele groen in de stad. Lekker voetballen bij DWO, ravotten op de bouwspeelplaats en op vrijdagavond discozwemmen in het Keerpunt. Een ideale plek om op te groeien!

Tijdens de crisisjaren is er echter op veel voorzieningen bezuinigd en dit heeft mij in aanraking gebracht met de lokale politiek. Al snel vond ik mijn weg en de afgelopen 2,5 jaar heb ik mij mogen inspannen in de raad voor de Zoetermeerder. Mooie jaren waarin ik de stad anders heb leren kennen, maar ook geschrokken ben van een aantal cijfers. De armoede in Zoetermeer ligt op 15%, binnen de jeugd-GGZ wachten kinderen 15 weken op behandeling, voor een sociale huurwoning sta je inmiddels 63 maanden in de rij en de afgelopen periode is er geen resultaat geboekt op CO2-reductie.

Vanuit mijn raadspositie en met inwoners aan de stad proberen we hier iets aan te doen. Ik vind het bewonderenswaardig hoeveel inwoners en organisaties zich inzetten om iets voor anderen en de stad te betekenen. Het mooiste aan het raadswerk is dan ook om hen een steuntje in de rug te geven. Dit is ook regelmatig gelukt: een kindpakket voor kinderen in armoede, aandacht voor de problematische overgang van jeugdzorg naar WMO, ondernemen in de bijstand zonder direct gekort te worden en een gemeente die draait op groene stroom.

De komende jaren staat Zoetermeer voor grote uitdagingen met de bouw van extra woningen, de menselijke maat terug te brengen in de zorg, het aanpakken van armoede in de stad en de transformatie naar een stad die draait op schone energie. Het is belangrijk dat hierbij de juiste keuzes gemaakt worden vanuit een sociaal en duurzaam perspectief en groepen niet tegenover elkaar gezet worden. Ik ben trots dat ik hier een rol in mag spelen, maar weet een ding zeker: we kunnen dit alleen samen met de inwoners!

Portefeuilles:

  • Financiën
  • Belastingen
  • Evenementen
  • Veiligheid
  • Sport
  • Dierenwelzijn

Voor contact met Jordy kan je mailen naar jordyboerboom@raadzoetermeer.nl.