“ Het woningtekort is schandalig ”

'Ik woon al mijn hele leven in Zoetermeer en heb nooit ergens anders gewoond. Behoudens een half jaartje vrijwilligerswerk dat ik in India heb gedaan. Nu woon ik in Driemanspolder en daar ben ik heel tevreden over. Zoetermeer is zo’n fijne woonstad. Vaak zagen studiegenoten Zoetermeer als een beetje een grijze stad, maar ik vind het zo prettig op het gebied van voorzieningen, bereikbaarheid en groen en zonder de echte grootstedelijke problematiek. Een stad en een dorp ineen zou je kunnen zeggen. In mijn vrije tijd hou ik van hardlopen en wielrennen, nou dat kan je hier in de omgeving echt heerlijk doen. Het imago van Zoetermeer is niet altijd goed, maar dat is onterecht. Dan is de vraag hoe we Zoetermeer moeten profileren? We moeten geen Den Haag of Leiden willen worden en geen miljoenen uitgeven aan profilering. We kunnen beter laten zien waar Zoetermeer goed in is: een fijne woonstad met goede voorzieningen in het groen!

Of Zoetermeer moet blijven groeien? Ik ben begin 30 en ik heb veel vrienden die nog bij hun ouders wonen omdat ze geen woning kunnen vinden. Dat vind ik schandalig. Ik hoor dat jongeren tussen familie en vrienden heen en weer moeten gaan omdat ze geen slaapplek, geen huis hebben. We hebben als GroenLinks en gemeente een verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat er ook voor die mensen een fatsoenlijke en betaalbare woning is. Bouwen is een ding maar op de juiste manier is ook belangrijk. Daar is GroenLinks hard voor nodig, want als het aan de rechtse partijen ligt, worden er alleen maar duurdere woningen gebouwd of zogenaamde goedkope huurwoningen van 25 vierkante meter voor 700 euro per maand. Daarnaast moeten we bij de bouw oog houden voor de omgeving. Niet alleen stenen stapelen, maar ook zorgen voor groen, water en ontmoetingsplekken. Die groenbeleving wil ik niet alleen horizontaal maar ook verticaal: op wanden en daken. Dan bouw je echt aan een leefbare stad. Het is moeilijk om te zeggen wanneer we aan het plafond van de bouw zitten, want je moet altijd meegroeien met hoe de stad zich ontwikkelt. Het Entreegebied en Bleizo - samen met Lansingerland - zijn perfecte locaties om op een slimme manier verder te groeien.

De komende jaren moeten er grote keuzes gemaakt worden. We zijn als GroenLinks nodig om drie grote issues aan te pakken: de eerdergenoemde wooncrisis. Ten tweede de klimaatcrisis – we hebben nog flink wat geld van Eneco – om vaart te zetten achter de energietransitie. We hebben daar als gemeente de eerste 7,5 miljoen voor uitgetrokken, na veel getouwtrek in de raad. Dat is wat ons betreft een eerste stap, er is nog veel meer nodig, ook om ervoor te zorgen dat die transitie voor iedereen toegankelijk is en niet alleen voor de mensen met een grote portemonnee. En tot slot de crisis in de (jeugd)zorg. In plaats van bezuinigingen waar veel partijen om roepen zijn er investeringen nodig om bijvoorbeeld wachtlijsten weg te werken.'