“ Ik ga voor verandering. Ook in Zoetermeer is het debat over het eerlijk delen van werk en inkomen nodig; we hebben concrete oplossingen nodig om armoede te bestrijden en te voorkomen. Net als zorgen voor meer werkgelegenheid. ”

Wie ben ik dan wel? Ik ben een creatief denker met genoeg levenservaring om met beide voeten stevig op de grond te staan. Ik droom van een wereld waarin we het hebben over wij mensen in plaats van ik, de consument, waarin we weer feestvieren met elkaar in plaats van gaan naar een of andere koopgoot op willekeurige feestdagen. Realistisch bekeken weet ik dat dat een lange weg te gaan is, zo niet bijna onmogelijk. Ook weet ik dat je de ander niet kunt dwingen om te leven zoals jij wilt dat het leven geleefd dient te worden. Wel weet ik dat je door een gesprek met elkaar aan te gaan én te luisteren naar elkaar tot verandering kunt komen.

Landelijk staan wij, GroenLinksers, voor een land waarin we eerlijk delen en iedereen een goed inkomen heeft. Gesprekken met inwoners tijdens onze huis-aan-huisacties hebben mij een beeld gegeven dat ook in Zoetermeer “de endjes aan elkaar moeten knopen” in meer lagen van de bevolking voorkomt dan alleen bij bijvoorbeeld uitkeringsgerechtigden.

Ik wil dat in de lokale politiek vertalen in debatten in het sociale domein over:

  • Wonen en woonlasten en het onvoldoende beschikbaar zijn van woningen in het segment middenhuur en hoe dit op te lossen.
  • Gezinnen met modale inkomens met een inkomen net boven de norm van 120% van de bijstandsnorm en de armoedeval, wat er mogelijk is in het sociale vangnet van de gemeente Zoetermeer voor deze modale gezinnen, maar ook voor uitkeringsgerechtigden en NUGGER’s. Hoe kunnen deze inwoners positief ondersteund worden om er bovenop te komen? Heeft Zoetermeer wel voldoende werkgelegenheid voor haar inwoners? Hoe creëren we meer werkgelegenheid?
  • Welke kansen er zijn voor kleinschalige plaatselijke ondernemers ook in buurten en wijken.
  • Wat inwoners in hun buurt/wijk kunnen ondernemen op het gebied van kleinschalig werk creëren, waar kunnen inwoners sowieso terecht om ondersteuning te krijgen om zelf in hun buurt aan de slag te gaan met het creëren van betaald werk (challenge for a bid).

Kortom, ik wil zichtbaar krijgen hoe het er voor staat met armoede in Zoetermeer buiten de geregistreerde gegevens van inkomens tot de 120% bijstandsnorm en daar oplossingen voor vinden. Ik wil mij sowieso inzetten om meer medemenselijkheid te krijgen in hoe wij met elkaar omgaan, ook met diegenen die het niet of net niet redden.

Ik ben Pauline Mulholland, GroenLinkser en sinds 1972 is Zoetermeer mijn stad. Ik ben hier naar de middelbare school gegaan en heb mij eigenlijk al vanaf mijn vijftiende ingezet als vrijwilliger, eerst in JC De Sirkel, later als hulpouder op basisscholen en bij sportverenigingen van de kinderen. Na mijn opleiding heb ik in Zoetermeer gewerkt als buurthuiswerker, opbouwwerker, manager en tijdens de crisis als huishoudelijk medewerkster bij een thuiszorgorganisatie. Nu, na herstel, ga ik op zoek naar werk dat past bij mijn talenten. Ik zing in Vrouw&Co met 12 meiden Nederlandstalige liedjes door onze tekstschrijver geschreven met arrangementen van onze dirigente over het leven van de vrouw in een cabaretachtige setting. Ik ben fan van een andere oud-Erasmiaan, namelijk Georgina Verbaan

Portefeuilles:

  • Economie
  • Arbeidsparticipatie
  • Armoede en schuldhulpverlening
  • Vrijwilligersbeleid
  • Toegankelijkheid

Voor contact met Pauline kan je mailen naar pauline.mulholland@groenlinks-zoetermeer.nl.