“ Zet meer in op circulariteit ”

Ik woon sinds 1972 in Zoetermeer, sinds 2005 in Noordhove. Dat bevalt prima. Ik heb in Palenstein gewoond, Seghwaert, Buytenwegh en Driemanspolder. In Noordhove zijn buitenactiviteiten voor jongeren en een buurttuin bijvoorbeeld, maar in Seghwaert is in het vroegere jongerencentrum nu het spreekuur van een wijkagent. Jongerencentra zijn al tijden weg. Dus de vraag blijft: waar is er ruimte voor jongeren?

Wij willen als GroenLinks een grote inbreng hebben in het circulair maken van allerlei processen in Zoetermeer, dus niet alleen qua economie, maar ook in de bouwwereld - door meer gebruik te maken van duurzaam materiaal - door hergebruik van groenafval, door meer kopen bij plaatselijke winkels. Dat is mijn droom. Daar hoort ook bij dat mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een werkplek krijgen. Meer circulariteit is bovendien een vliegwiel om schonere lucht te krijgen, om de afstand naar de werkplek te verkleinen en banen naar Zoetermeer te halen.

Een zwak punt van Zoetermeer is onder andere wat gebeurd is met het buurtcentrum De Vlieger in Rokkeveen-Oost. De buurthuisfunctie daarvan is verdwenen. Activiteiten worden nu centraal geregeld. Dat is minder, al krijgen bewoners die daar wat willen ondernemen ondersteuning. Zoetermeer kent meer leegstaande buurtcentra, zoals in De Leyens. Op subsidies voor maatschappelijke organisaties is in de loop der jaren bezuinigd.

Ik zou graag willen dat de gemeente wijkactiviteiten van bewoners meer stimuleert. Het plan voor ‘huizen voor de wijk’ staat op een laag pitje door bezuinigingen. Organisaties als Inzet, Buurtwerk, kerken en moskeeën doen heel goed werk en de gemeente subsidieert een aantal buurtverenigingen, al heeft niet iedereen behoefte aan, of tijd voor, activiteiten. In Seghwaert en Oosterheem stimuleert de gemeente in samenwerking met veel andere organisaties dat bewoners meer zelf gaan organiseren. Een probleem is meestal gebrek aan ruimte om iets te organiseren. In bijvoorbeeld Seghwaart, Rokkeveen Noordhove en Buytenweg is wel buurtverenigingsleven.

Een sterke kant van Zoetermeer is de steeds betere samenwerking tussen het onderwijs, de gemeente, de arbeidsmarkt en het bedrijfsleven voor mensen met een uitkering die zoeken naar werk. Het werkbedrijf De Binnenbaan is prima bezig. Ook worden werkgevers benaderd om kwetsbare mensen een kans te geven in hun bedrijf. Dat vind ik heel sterk. De Binnenbaan gaat zelf in het kringloopbedrijf De Springplank mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk zetten. Ook een circulaire activiteit.

Dat mis ik nog wel in Zoetermeer: leuke kleine ambachtelijke bedrijfjes - zoals je ze ziet in het televisieprogramma ‘BinnensteBuiten’ - die groente fermenteren, kaas maken, van alles en nog wat. Dat kan ook in onze buurten en wijken zodat die wat levendiger worden overdag, want iedereen is elders aan het werk.